Landinspektør
Job

Landinspektør

En landinspektør har viden om fysisk planlægning, jura, opmåling og kortlægning. Landinspektøren indgår bl.a. i større bygge- og anlægsarbejder og ved ændring af ejendomsgrænser.

Fakta

Arbejdssteder:
Offentlige eller private virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Landinspektør, Privatpraktiserende landinspektør, Landinspektørassistent, Byplanlægger, Arealforvalter, Arbejde med geografiske informationssystemer (GIS).

Til arbejdet hører også vedligeholdelse af landsdækkende kort og registre vedrørende bygninger og ejendomme. Her kombineres viden om de love, der regulerer arealanvendelsen, med viden om opmåling og kortlægning. Som landinspektør skal du være dygtig til matematik, teknik, geografi og jura. Det er desuden vigtigt at være præcis og nøjagtig.

Arbejdet vil typisk foregå i krydsfeltet mellem praktiske udendørsopgaver i marken og den nyeste it- og computerteknologi foran computeren. Landinspektører er ofte ansat i offentlige eller private virksomheder, men nogle vælger også at starte deres egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Landinspektører arbejder også i marken.
Landinspektører arbejder også i marken.

En landinspektør er en blanding af en by- og landskabsarkitekt, en ingeniør og en jurist.

Landinspektøren er ekspert i opmåling og kortlægning, planlægning og udnyttelse af grunde og arealer og kender alt til reglerne for, hvem der må bygge i bestemte områder, og hvilke arealer, der kan udnyttes til hvad.

Som landinspektør har du en bred uddannelse, som kan bruges i mange brancher. Eksempler på en landinspektørs opgaver kan være:

  • Byplanlægning, der sikrer, at de danske byer udvikler sig på en fornuftig måde.
  • Opmåling og udstykning af grunde og huse, så planlægning og regler overholdes.
  • Arbejde med store landbrugsejendomme, så landmanden har den nødvendige jord og tilladelser til at producere.
  • Teknisk opmåling, der sikrer, at fx Storebæltsbroen eller rutschebanen i Tivoli bliver bygget rigtigt.
  • Udvikling og programmering af computerprogrammer, der kan bruges til at analysere data på et kort, fx når der skal opstilles nye mobiltelefonmaster eller til ruteplanlægning for bybusserne.

Fælles for alle brancher er, at landinspektørens arbejde ofte er en kombination af udendørs- og indendørsarbejde.

Der anvendes ofte højteknologiske opmålingsinstrumenter og computerprogrammer, og næsten alle landinspektører bruger hver dag kort i en eller anden form.

De uddannede landinspektører fordeler sig nogenlunde ligeligt inden for følgende tre ansættelsesområder:

  • private landinspektørfirmaer (landinspektørpraksis)
  • private ingeniør- og rådgivningsfirmaer
  • offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder

For landinspektører, der er ansat i en privat landinspektørpraksis, består arbejdsopgaverne typisk i at opmåle grunde, veje, bygninger og alt andet, der kræver bestemmelse af placering og størrelse. 

Efter opmålingsarbejdet fortsættes opgaven på kontoret, hvor de nødvendige kort, planer og øvrige dokumenter udarbejdes.

Kunderne er både private personer, firmaer og offentlige kontorer, og den praktiserende landinspektør har ofte tæt samarbejde med advokater, arkitekter og ingeniører.

Se mere om at være leder og selvstændig.

En gruppe af landinspektører er ansat i private ingeniør- og rådgivningsfirmaer, der beskæftiger sig med fx opmåling, fotogrammetri (dvs. kortlægning ved hjælp af fly- og satellitfotos), ledningsregistrering, offshoreopgaver eller byplanlægning.

Desuden er mange beskæftiget med udvikling og salg af geografiske informationssystemer (GIS), dvs. it-programmer, der bruges til at sammenligne og visualisere alle slags data, der kan knyttes til et sted i verden.

Ved ansættelse i det offentlige beskæftiger landinspektørerne sig hovedsagelig med planlægning og med administration af en række love, som handler om miljø og fysisk planlægning, samt med større kortlægningsopgaver.

I staten bliver landinspektører ansat i fuldmægtigstillinger, fx i Kort- og Matrikelstyrelsen, hvor landinspektøren bl.a. er med til at administrere matriklen, dvs. fortegnelsen over landets faste ejendomme.

Også andre naturvidenskabelige uddannelser kan føre til ansættelse som landinspektør.

Arbejdsplads

Som landinspektør kan du både arbejde som selvstændig og som ansat i private landinspektørfirmaer. Se mere om branchen Arkitekter og rådgivende ingeniører.

Du kan også være ansat i private ingeniør- og rådgivningsfirmaer samt i offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder. Se mere om Offentlig administration og Ejendomsservice og anlægsgartnere.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Landinspektør43.041 kr.37.750 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne for landinspektører er i øjeblikket gode, og inden for nogle områder er der ligefrem mangel på landinspektører.

Når man har arbejdet 3 år i en landinspektørpraksis, kan man få beskikkelse som landinspektør og starte sin egen forretning.

På Den danske Landinspektørforenings hjemmeside kan du læse mere om beskikkelse.

Mere uddannelse

Den danske Landinspektørforening og Praktiserende Landinspektørers Forening arrangerer efteruddannelseskurser for landinspektører.

Desuden findes der en række masteruddannelser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.