kandidat i forretningsinnovation
Kandidatuddannelse

Entrepreneurial Engineering

På kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk, lærer du om at udvikle og skabe forretning i både nye og etablerede virksomheder.

Fakta

Navn:
Entrepreneurial Engineering
Andre betegnelser:
Forretningsinnovation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i metoder og processer samt organisations- og ledelsesprincipper i relation til innovation og entreprenørskab.

Som færdiguddannet inden for Entrepreneurial Engineering vil du have jobmuligheder i små eller store private virksomheder, i offentlige virksomheder i kommuner og regioner eller i selvstændige nyoprettede virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med udgangspunkt i din basisviden fra din bacheloruddannelse lærer du på kandidatuddannelsen i Entrepreneurial Engineering om at skabe ny værdi og ny forretning i såvel organisationer som virksomheder.

Du får færdigheder i at arbejde med forskellige redskaber, metoder og processer i forbindelse med innovation og entreprenørskab, ligesom du får indsigt i organisations- og ledelsesprincipper.

På det sidste år af uddannelsen kan du som studieprojekt arbejde med at stifte din egen virksomhed.

Udlandsophold eller praktik

Du har også mulighed for at læse et semester ved et udenlandsk universitet eller komme på et længerevarende virksomhedsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teamarbejde og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Entrepreneurial Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Entrepreneurial Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Maskin og produktion
  • Informationsteknologi
  • Arkitektur og design
  • Byggeri og anlæg
  • Elektronik og it
  • Internetteknologier og computersystemer
  • Software
  • Medialogi
  • By-, energi- og miljøplanlægning
  • Sundhedsteknologi

En uddannelse til bygningskonstruktør, maskinmester eller diplomingeniør i it kan også give adgang.

Du skal desuden have kundskaber i engelsk, der svarer til mindst B-niveau samt kunne dokumentere kvalifikationer i matematik på mindst C-niveau. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med foretningsinnovation i små eller store private virksomheder, i offentlige virksomheder i kommuner og regioner eller i selvstændige nyoprettede virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information