kandidat i forretningsinnovation
Kandidatuddannelse

Entrepreneurial Engineering

På kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk, lærer du om at udvikle og skabe forretning i både nye og etablerede virksomheder.

Fakta

Navn:
Entrepreneurial Engineering
Andre betegnelser:
Forretningsinnovation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i metoder og processer samt organisations- og ledelsesprincipper i relation til innovation og entreprenørskab.

Som færdiguddannet inden for Entrepreneurial Engineering vil du have jobmuligheder i små eller store private virksomheder, i offentlige virksomheder i kommuner og regioner eller i selvstændige nyoprettede virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Med udgangspunkt i din viden fra bacheloruddannelsen lærer du på kandidatuddannelsen i Entrepreneurial Engineering om at skabe ny værdi og ny forretning i såvel organisationer som virksomheder.

Du får færdigheder i at arbejde med forskellige redskaber, metoder og processer i forbindelse med innovation og entreprenørskab, ligesom du får indsigt i organisations- og ledelsesprincipper.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Entrepreneurial Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teamarbejde og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

På det sidste år af uddannelsen kan du som studieprojekt arbejde med at stifte din egen virksomhed.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Du har også mulighed for at læse et semester ved et udenlandsk universitet eller komme på et længerevarende virksomhedsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med foretningsinnovation i små eller store private virksomheder, i offentlige virksomheder i kommuner og regioner eller i selvstændige nyoprettede virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information