virksomhedsrådgiver og -konsulent
Job

Virksomhedsrådgiver

Virksomhedsrådgiveren tilbyder rådgivning af virksomheder med hovedvægten på organisation, økonomi, markedsføring og generel videreudvikling.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivningsvirksomheder, konsulentfirmaer, revisionsfirmaer, rekrutteringsfirmaer mv.
Stillingsbetegnelser:
Virksomhedskonsulent, Virksomhedsrådgiver, Management konsulent, Organisationsanalytiker, Hr-manager

Virksomhedsrådgivning udføres af specialiserede firmaer. Nogle arbejder med strategisk rådgivning og rådgivning om driftsledelse, andre arbejder med rekruttering, udvælgelse og ansættelse af overordnet personale (HR) mens atter andre er specialiserede i bogføring og revision, herunder skatterådgivning.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Virksomhedsrådgiveren - eller virksomhedskonsulenten - udarbejder virksomhedsbeskrivelser og forretningsplaner samt strategioplæg med henblik på fremtidig drift af virksomheden. Opgaver af denne type udføres også i forbindelse med salg af virksomheden.

Virksomhedsrådgiveren stiller ledelseskapacitet til rådighed for kortere eller længere perioder. Rådgivningen kan ske i en afgrænset periode suppleret med en årlig opfølgning på udarbejdede forretningsplaner og strategiske oplæg.

virksomhedsrådgiver
En del af konsulentens arbejde består i at forklare sine kunder, hvad forandringerne kan gøre for virksomheden.

Managementkonsulenter har fokus på opgaver inden for virksomhedens indkøb og udbud, fx gennemførelse af udbudsforretninger. De kan også arbejde med projekter, der skal skabe effekt og resultater i form af besparelser hos virksomheden eller organisationen, de arbejder med optimering af værdikæder, kortlægning af arbejds- og produktionsprocesser, spildanalyser, best practice, standardiseret arbejde og driftsledelse.

Rådgivningen kan desuden handle om effektivisering og udvikling af virksomheden, program- og projektledelse af større forandringsprocesser, herunder rådgivning af top- og mellemledere. Konsulenten fungerer som coach for top- og mellemledere i kundevirksomheden.

Virksomhedsrådgivere besidder ressourcer inden for områderne organisation og organisationsudvikling, regnskab og økonomi, økonomirapportering, markedsføring og PR, samt generel virksomhedsudvikling.

Virksomhedsrådgivere yder bistand til både private og offentlige virksomheder, der søger ekstern rådgivning, vejledning og hjælp til at tilrettelægge og effektivisere aktiviteterne i organisationen.

Rådgiverne har stillingbetegnelser som Virksomhedskonsulent, Virksomhedsrådgiver, Intelligence officer, Business Manager eller Ledelseskonsulent.

Strategisk og organisatorisk planlægning. Rådgivningen kan handle om helt overordnede strategiske og ledelsesmæssige spørgsmål som planlægning af ledelse, mål og strategier, eller om organisering og reorganisering af forretningsprocedurer.

Det kan være ledelse af forandringsprocesser i forbindelse med omstruktureringer i virksomheden, reduktion af omkostninger og andre økonomiske anliggender, eller det kan være emner inden for markedsføringsmål og marketingstrategier. Et særligt område er rådgivning vedrørende personalespørgsmål: planlægning, godtgørelse og pensionsstrategier, ansættelse, rationalisering eller afskedigelse.

Og endelig kan det være planlægning af produktion og kvalitetskontrol, hvor der implementeres nye metoder eller ny teknologi.

Forretningsudvikling. Virksomhedsrådgiverne styrer et projekt, der skal hjælpe iværksættere eller igangværende virksomheder med at udvikle en forretningside til et realiseret produkt.

Projektet afdækker, om der er et marked, hvordan der skaffes penge til udvikling og finansiering af forretningsideen, samt hvilke samarbejdspartnere der skal findes.

Virksomhedsrådgiveren finder den rigtige kilde til finansiering, der kan være lokale fonde, regionale puljer, nationale programmer eller europæiske støtteprojekter. Det kan være relevant at knytte en professionel fundraiser til at søge finansiering eller midler fra fonde mv.

Andre spørgsmål kan være søgning af patenter, afdækning af markedet, lancering og markedsføring af produktet.

Operations Management, SCM, handler om at styre og optimere produktionsvirksomheders strømme af materialer og informationer fra råvareleverandør til slutbruger. Gennemløbstiden (lead time) skal være kort for at reducere ressourceforbruget og tiden i produktionsforløbet og for at sikre at kunderne så vidt muligt får de produkter, de ønsker.

Bogføring, revision og skatterådgivning. Virksomhedsrådgivere inden for det økonomiske felt omfatter rådgivning om bogføring af erhvervsmæssige transaktioner for virksomheder og andre, opstilling eller revision af årsregnskaber, revision af regnskaber og påføring af revisionspåtegning samt rådgivning og repræsentation af klienter over for skattemyndighederne. Rådgiverne kan også arbejde med virksomhedens internationale skatteforhold.

De økonomiske og finansielle konsulenter kaldes her Virksomhedskonsulent, Registreret revisor eller Statsautoriseret revisor, se mere i Revisor.

Juridisk bistand og repræsentation. Juridiske rådgivere repræsenterer kundevirksomhedens interesser over for en anden part i konflikter eller sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser. Jurister og advokater yder rådgivning og repræsentation i civile sager, i straffesager eller i forbindelse med faglige konflikter.

Der kan også være tale om mere generel juridisk rådgivning, fx udfærdigelse af juridiske dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber eller i spørgsmål om patenter og ophavsret mv.

Rådgiverne på dette område har stillingebetegnelser som Virksomhedskonsulent, Juridisk rådgiver eller Juridisk konsulent. Andre konsulenter har bestalling som Advokat eller Jurist.

Rekruttering, analyse og HR-rådgivning omfatter generel rådgivning inden for HR-området samt rekruttering og udvælgelse (herunder såkaldt headhunting) af medarbejdere på overordnet niveau.

Stillingebetegnelserne er typisk: Hr-konsulent, Hr analytiker, Hr controller.

HR-konsulenten arbejder tæt sammen med personalemedarbejdere ansat i virksomhedernes personaleafdeling og interne administratorer og rådgivere. Se mere i HR-konsulent.

PR- og kommunikationsrådgivning. Mange virksomheder køber sig desuden til rådgivning omkring deres eksterne kommunikation, herunder pleje af deres markedsføring og branding. Også her kan en virksomhedsrådgiver yde bistand og råd. Se mere i PR- og kommunikationsrådgiver.

Anden videnskabelig og teknisk rådgivning. Specialiserede rådgivnings- og konsulentvirksomheder findes desuden inden for en række andre faglige områder:

  • Erhvervsmæglere kan indgå som rådgivere i forbindelse med en virksomhedes overtagelse, køb og salg af andre erhvervsvirksomheder.
  • Patentmæglere rådgiver om oprettelse og sikring af patenter samt ved formidling af køb og salg af patenter.

Desuden findes der konsulenter og konsulentvirksomheder inden for sikkerhedsrådgivning, miljørådgivning og anden teknisk rådgivning. Se mere i Sikkerheds- og kvalitetsmedarbejder, Miljøkonsulent og Rådgivende ingeniør.

Et særligt felt inden for rådgivningsvirksomhed vedrører opgaver for virksomhedernes brug af it, både i forhold til administration, kommunikation og produktion. Se mere i It-konsulent.

Agenter. Med i konsulentbranchen hører endelig agenters og manageres virksomhed, almindeligvis som agenter for enkeltpersoner og deres engagementer inden for film, teaterproduktion eller anden forlystelsesvirksomhed som sportsarrangementer, afsætning af bøger, teaterstykker, kunstværker, fotografier mv. til forlag, producenter mv.

Arbejdsplads

Virksomhedsrådgivere og -konsulenter er ansat i rådgivningsvirksomheder, revisionsfirmaer mv. som eksterne konsulenter for kundevirksomheder, der søger rådgivning. Se mere om brancherne Advokatvirksomhed, Revision og bogføring samt Virksomhedskonsulenter.

Rådgivningsvirksomheder er meget forskellige i størrelse. De største arbejder inden for alle de beskrevne områder, foruden rådgivende virksomhed inden for en række ingeniørmæssige områder. Disse virksomheder findes i brancherne Revision og bogføring samt Rådgivende ingeniørfirmaer, se Arkitekter og rådgivende ingeniører.

Andre, typisk mindre virksomheder, opererer inden for et enkelt eller få af områderne. Nogle konsulenter arbejder som selvstændige inden for et eller få af specialeområderne.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Analytikerarbejde (ledelse og virksomhedsorganisation)51.019 kr.37.535 kr.37.805 kr.
Arbejde med virksomhedsstrategi/policy49.056 kr.-39.202 kr.
Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR40.662 kr.48.697 kr.37.703 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Virksomhedsrådgivere kan tage en af de mange samfundsvidenskabelige masteruddannelser.

Få mere at vide

FSR - Danske Revisorer
www.fsr.dk

Management Rådgiverne
www.mr.di.dk

Fagforbundet for jurister og økonomer
www.djoef.dk

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
www.vl.dk

Dansk HRM Forening
www.dhrmf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.