Kandidatstuderende løser opgave sammen på computer
Kandidatuddannelse

Digital Innovation and Management

Kandidatuddannelsen giver dig færdigheder til at håndtere udfordringer og muligheder forbundet med digital forandring og innovation.

Fakta

Navn:
Digital Innovation and Management
Andre betegnelser:
Digital innovation og management
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil blive rustet til at analysere og håndtere komplekse relationer mellem mennesker, teknologi og samfund. Desuden vil du blive i stand til at identificere nye muligheder som digitalisering skaber og erhverve værktøjer til at forme fremtidens it-udvikling.

Uddannelsen har en fleksibel struktur, der giver frihed til at skabe din egen profil.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og værktøjer til at forstå og håndtere komplekse digitale forandrings- og innovationsprocesser i forskellige typer af organisationer.

Fokus

Du bliver indført i en tværfaglig og primært kvalitativ tilgang til management og udvikling af digitale teknologier. Uddannelsen har fokus på ledelse og innovation, og tager udgangspunkt i studier om brug af it, it-ledelse og den indvirkning it har på vores praksis.

I løbet af uddannelsen vil du støde på forskellige digitale værktøjer, der bruges i analytiske, ledelsesmæssige og organisatoriske sammenhænge.

Opbygning

Uddannelsen er fleksibelt opbygget. Du får kompetencer inden for uddannelsens fagområder, samtidig med at du kan skabe din egen profil gennem valg af specialisering.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Digital Innovation and Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på IT-Universitetet (itu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på IT-Universitetet (itu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kanidatuddannelsen i Digital Innovation and Management foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Alt efter hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse, kan du komme til at arbejde med udvikling eller management i forbindelse med udvikling af informationsteknologier, fra proces- og organisationsanalyse til forretningsstrategi. 

Du kan også arbejde som konsulent eller rådgiver i forbindelse med digital udvikling og nye trends i feltet omkring data og andre digitale teknologier.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Systemudvikling, programmering og design

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Som projektleder må man sætte sig sammen med teknikere og brugere og tegne og fortælle.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.