To kandidatstuderende løser en opgave sammen
Kandidatuddannelse

Entrepreneurial Business Engineering

På kandidatuddannelsen lærer du om at udvikle og skabe forretning i både nye og etablerede virksomheder.

Fakta

Navn:
Entrepreneurial Business Engineering
Andre betegnelser:
Entreprenørskab og forretningsinnovation, Forretningsinnovation
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i metoder og processer samt organisations- og ledelsesprincipper i relation til innovation og entreprenørskab.

Som færdiguddannet inden for entreprenørskab og forretningsinnovation vil du have jobmuligheder i små eller store private virksomheder, i offentlige virksomheder i kommuner og regioner eller i selvstændige nyoprettede virksomheder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Med udgangspunkt i din viden fra bacheloruddannelsen lærer du på kandidatuddannelsen i entreprenørskab og forreningsinnovation om at skabe ny værdi og ny forretning i såvel organisationer som virksomheder.

Du får færdigheder i at arbejde med forskellige redskaber, metoder og processer i forbindelse med innovation og entreprenørskab, ligesom du får indsigt i organisations- og ledelsesprincipper.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. i entreprenørskab og forretningsinnovation. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Technology (Entrepreneurial Business Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teamarbejde og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

På det sidste år af uddannelsen kan du som studieprojekt arbejde med at stifte din egen virksomhed.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Du har også mulighed for at læse et semester ved et udenlandsk universitet eller komme på et længerevarende virksomhedsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med foretningsinnovation i små eller store private virksomheder, i offentlige virksomheder i kommuner og regioner eller i selvstændige nyoprettede virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Ingeniørarbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information