leder taler til team
Kandidatuddannelse

Industrial Engineering and Management

Uddannelsen giver kompetencer inden for planlægning, innovation og ledelse.

Fakta

Navn:
Industrial Engineering and Management
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i industriel økonomi og teknologiledelse
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Med en teknisk baggrund lærer du at arbejde med planlægning, projekt- og forandringsledelse, tilrettelæggelse af innovative processer, optimering af produktionssystemer samt bæredygtig udvikling og kvalitet.

Som civilingeniør i industriel økonomi og teknologiledelse vil du typisk have jobmuligheder som projektleder, konsulent, udvikler eller forandringsagent i både private og offentlige virksomheder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at kombinere et teknisk fagområde med kompetencer inden for planlægning, innovation og ledelse.

Du lærer at arbejde med matematisk optimering (operationsanalyse), simulation og andre kvantitative redskaber. Du får desuden viden om centrale procesværktøjer til brug for fx projektledelse og forandringsledelse.

Studieforløb

Du har mulighed for selv at sammensætte din uddannelse eller vælge et af følgende studieforløb:

  • Ledelse og analyse af virksomhedsdrift
  • Innovations- og strategiledelse
  • Produktions- og projektledelse

Der undervises desuden i områder som driftsledelse, supply chain management, innovationsledelse og problemstrukturering.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Industrial Engineering and Management).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af studiets undervisere.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsessidens hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Industrial Engineering and Management foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i private og offentlige virksomheder eller i organisationer, fx som projektleder, konsulent, udvikler eller forandringsagent.

Ledelse, rådgivning og planlægning

Opgaverne vil typisk ligge inden for teknologi-, drift- og videnledelse, konsulent- og rådgivningsarbejde og systemplanlægning i relation til det tekniske fagområde. Også tværgående funktioner som sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø vil være en mulighed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information