civilingeniør i produktudvikling og innovation
Kandidatuddannelse

Product Development and Innovation

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, får du redskaberne til at kunne udvikle ideer, designe nye produkter og føre dem ud i virkeligheden.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Product Development and Innovation
Andre betegnelser:
Produktudvikling og innovation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen integrerer tekniske og økonomiske fag, og du får kvalifikationer til at kunne udvikle et forretningskoncept.

Som færdiguddannet civilingeniør har du mulighed for at finde beskæftigelse både i danske og internationale virksomheder. Du kan fx blive ansat som projektleder eller ideudvikler, men kan også fungere som markedsanalytiker eller vælge at blive iværksætter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af kandidatuddannelsen lærer du at udvikle produkter, analysere markedet og vurdere produktets afsætningsmuligheder. Den kreative tilgang og forretningsforståelse kombineres med klassiske ingeniørfærdigheder.

Forretningsforståelse

Du får en forretningsforståelse, som kan bruges i både nationale og internationale virksomheder, eller hvis du som iværksætter ønsker at skabe nye foretagender.

Du undervises i emner som fx innovationsstrategier, produktudviklingsprocesser i global kontekst og miljørigtig produktudvikling (livscyklusanalyse og genanvendelse af materialer).

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Product Development and Innovation).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Product Development and Innovation som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i Product Development and Innovation.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i Product Development and Innovation giver adgang til kandidatuddannelsen:

Afhængigt af profil kan følgende uddannelser give adgang: en bachelor- eller en diplomingeniøruddannelse i Innovation and Business, integreret design, maskinteknik, Global Management and Manufacturing eller produktionsteknik. En række andre uddannelser kvalificerer desuden til optagelse på de enkelte PDI-profiler. Der kan være særlige krav til uddannelsens forskellige specialiseringer.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter mod job inden for ide- og produktudvikling samt iværksætteri. Kandidaterne vil være egnede til at overskue og lede produktudviklingsprojekter i en global sammenhæng.

Du vil kunne komme til at arbejde som fx produktplanlægger/-udvikler, iværksætter, markedsanalytiker eller koordinator for innovation og ideudvikling. 

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information