civilingeniør i produktudvikling og innovation
Kandidatuddannelse

Product Development and Innovation

På kandidatuddannelsen får du redskaber til at navigere inden for innovations – og produktudviklingsprocesser.

Fakta

Navn:
Product Development and Innovation
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Produktudvikling og innovation
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen integrerer tekniske, ledelsesmæssige og socio-økonomiske fag, og du får kvalifikationer til at kunne udvikle produkter og produktplatforme i en bred sammenhæng.

Som færdiguddannet civilingeniør har du mulighed for at finde beskæftigelse både i danske og internationale virksomheder. Du kan fx blive ansat som produktudvikler, projekt-portfolio-manager, innovationskonsulent eller bæredygtighedsansvarlig.

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen lærer du at udvikle produktkoncepter, forbedre eksisterende og arbejde med ansvarligt forbrug og produktion (cirkulær økonomi). Den kreative tilgang og markeds- og industrielforståelse kombineres med klassiske ingeniørfærdigheder.

Forretningsforståelse

Du får redskaber, som kan bruges til at skabe både nye og optimere eksisterende innovationsprocesser.

Du undervises i emner som fx innovationsstrategier, produktudviklingsprocesser i global kontekst og miljørigtig produktudvikling (livscyklusanalyse og genanvendelse af materialer).

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Product Development and Innovation).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelsestimer, projektarbejde og individuelle opgaver. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation foregår i:

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Produktudvikling og Innovation

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du finde job inden for innovationsprocesser- og produktudvikling, ansvarlig produktion og forbrug (den cirkulære økonomi) samt iværksætteri.

Du vil kunne komme til at arbejde som fx produktplanlægger/-udvikler, iværksætter, markedsanalytiker, projekt-portfolio-manager, innovationskonsulent eller bæredygtighedsansvarlig.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Ingeniørarbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information