civilingeniør i innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab
Kandidatuddannelse

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE)

Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer teknisk viden om kommunikationsteknologier med kreativitet og markedsforståelse.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE)
Andre betegnelser:
Innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På denne kandidatuddannelse lærer du om udviklingen bage forskellige medieteknologier, og du får indsigt i hvordan nye teknologier kan hjælpe os med at identificere brugerbehov og skabe nye forretningsmuligheder.

Uddannelsen giver dig mange jobmuligheder. Du kan fx arbejde med udvikling af brugerløsninger, strategi- og forretningsudvikling eller projektledelse i tele-, it- og mediebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig et indblik i den nyeste udvikling inden for informations-, kommunikations- og medieteknologier, og du lærer at forstå disse teknologier og deres potentiale. I løbet af uddannelsen får du kendskab til de vigtigste standarder og udviklingsværktøjer.

I interaktive medier og sociale netværk lærer du at forstå, hvad der foregår bag kulissen, fx på Facebook og You Tube. Du får desuden en forståelse af samspillet mellem de markedsaktører, som skal bidrage til implementeringen af tjenester og løsninger.

Du lærer at bruge denne viden til udvikling af innovative tjenester, applikationer og løsninger, der retter sig mod konkrete behov i folks hverdag og har et forretningspotentiale.

Indhold

Du undervises i at analysere brugerbehov og at forstå, hvordan brugere og teknologier påvirker hinanden, og hvordan brugere oplever dem som noget, der skaber værdi i hverdagen.

Centrale emner:

 • Brugervenlighed, applikationer og tjenester med forretningspotentiale
 • Interaktion med teknologier
 • Teknologierne bag spændende applikationer
 • Teknologien bag Facebook, YouTube mm.
 • Cloud Computing
 • Anvendelsen af ikt i virksomheder og organisationer
 • Grøn ikt
 • Intelligente transportsystemer

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde, som foregår i grupper. Al undervisnings foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Elektronik og it
 • Internetteknologier og computersystemer
 • It-, kommunikations- og medieteknologi
 • Softwareteknologi
 • Netværksteknologi
 • IT-elektronik
 • IT og økonomi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked. Du kan bl.a. blive ansat i private virksomheder inden for tele-, it- og medie-området.

Du har også muligheder hos udstyrsproducenter, infrastrukturselskaber, indholdsleverandører, serviceudbydere, konsulentvirksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt offentlig administration.

Du kan arbejde med konkret udvikling af nye koncepter, tjenester og løsninger eller med en mere konsulentorienteret profil, fx med fokus på strategi og forretningsudvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information