icte, civilingeniør innovativ kommunikationsteknik
Kandidatuddannelse

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE)

Uddannelsen kombinerer teknisk viden om it, data og kommunikationsteknologier med kreativitet og markedsforståelse.

Fakta

Navn:
Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE)
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du viden om de nyeste teknologier inden for it, data og kommunikation. Du lærer at omsætte teknologierne til innovative løsninger og services, der skaber værdi i en given kontekst.

Som færdiguddannet kan du arbejde med serviceudvikling, datahåndtering, it-strategier og innovation, fx inden for offentlig administration, i it- eller konsulentbranchen eller din egen start-up.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om at forstå og udnytte mulighederne inden for webteknologier, databearbejdning og it generelt til at udvikle innovative services og løsninger. Der lægges vægt på, at disse er drevet af konkrete brugerbehov, har forretningspotentiale og tilgodeser etiske og lovmæssige krav, herunder beskyttelse af persondata.

Du lærer bl.a. om:

  • Internet- og webteknologier, herunder IoT og cloud
  • Design og udvikling af services 
  • Digitale identiteter og privatlivsbeskyttelse
  • Sikkerhed, adgangskontrol og adgangsrettigheder
  • Machine learning
  • Data-etik og brugeroplevelse
  • Bæredygtighed

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship).

Undervisning

Undervisningen bygger på problembaseret læring. Den veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der både kan foregå individuelt og i grupper. Et typisk semester består af tre kurser à 5 ECTS og et semesterprojekt på 15 ECTS.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandsophold

På 3. semester har du mulighed for enten et projektorienteret forløb i en virksomhed eller et ophold på et udenlandsk universitet. 

Eksamen

De fleste kursuseksamener er mundtlige, evt. baseret på skriftlige afleveringer. Projekter eksamineres med gruppeeksamen og individuel bedømmelse. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Kandidatuddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne bidrage med innovative løsninger til de mange udfordringer, som den igangværende digitale transformation af vores samfund giver anledning til, og inddrage vigtige aspekter som bæredygtighed, beskyttelse af persondata og mulige konsekvenser af de nye teknologier. 

Du vil kunne arbejde med udvikling af koncepter, services og arkitekturer, eller i et mere konsulentorienteret job med fokus på teknologivurdering, strategi og forretningsudvikling. Det giver jobmuligehder inden for software- og it-virksomheder, teleudbydere, indholdsleverandører, serviceudbydere, konsulentfirmaer, banker, uddannelses- og forskningsinstitutioner og offentlig administration. Du kan også vælge at starte din egen virksomhed. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information