civilingeniør i innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab
Kandidatuddannelse

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE)

Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer teknisk viden om kommunikationsteknologier med kreativitet og markedsforståelse.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE)
Andre betegnelser:
Innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På denne kandidatuddannelse lærer du om den nyeste udvikling inden for informations-, kommunikations-, og medieteknologier i et globalt perspektiv, og du lærer at forstå de sociale, markedsmæssige og etiske rammer for deres anvendelse.

Uddannelsen giver dig mange jobmuligheder. Du kan fx arbejde med udvikling af brugerløsninger, strategi- og forretningsudvikling eller projektledelse i tele-, it- og mediebranchen.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig et indblik i den nyeste udvikling inden for informations-, kommunikations- og medieteknologier, og du lærer at forstå disse teknologier og deres potentiale. I løbet af uddannelsen får du kendskab til de vigtigste standarder og udviklingsværktøjer.

Interaktive medier og sociale netværk

I interaktive medier og sociale netværk lærer du at forstå, hvad der foregår bag kulissen, fx på Facebook og YouTube. Du får desuden en forståelse af samspillet mellem de markedsaktører, som skal bidrage til implementeringen af tjenester og løsninger.

Du lærer at bruge denne viden til udvikling af innovative tjenester, applikationer og løsninger, der retter sig mod konkrete behov i folks hverdag og har et forretningspotentiale.

Teknologien og dens brugere

Du undervises i at analysere brugerbehov og at forstå, hvordan brugere og teknologier påvirker hinanden, og hvordan brugere oplever dem som noget, der skaber værdi i hverdagen.

Centrale emner:

  • Brugervenlighed, applikationer og tjenester med forretningspotentiale
  • Interaktion med teknologier
  • Teknologierne bag spændende applikationer
  • Teknologien bag Facebook, YouTube mm.
  • Cloud Computing
  • Anvendelsen af ikt i virksomheder og organisationer
  • Grøn ikt
  • Intelligente transportsystemer

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde, som foregår i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked. Du kan bl.a. blive ansat i private virksomheder inden for tele-, it- og medieområdet.

Produkter, service, uddannelse og administration

Du har muligheder for job hos udstyrsproducenter, infrastrukturselskaber, indholdsleverandører, serviceudbydere, konsulentvirksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt offentlig administration.

Udvikling af koncepter, tjenester, strategi og forretning

Du kan arbejde med konkret udvikling af nye koncepter, tjenester og løsninger eller med en mere konsulentorienteret profil, fx med fokus på strategi og forretningsudvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information