Human-Centered Artificial Intelligence
Kandidatuddannelse

Human-Centered Artificial Intelligence

Uddannelsen handler om at udvikle services og løsninger inden for det informations- og kommunikationsteknologiske område.

Fakta

Navn:
Human-Centered Artificial Intelligence
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i menneskeorienteret kunstig intelligens
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en indgående viden om de muligheder, der er med informations- og kommunikationsteknologi, og du bliver i stand til at udvikle services og løsninger, der opfylder brugernes behov, samtidig med at du har fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder som projektleder, udvikler eller rådgiver i private virksomheder. Det er også muligt at finde job i mediebranchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du kommer til at arbejde med teknologiske løsninger på tværs af platforme, herunder design af nye typer af interaktion mellem mennesker og software.

Specialisering

Du har mulighed for at specialisere dig inden for fx:

  • Sociale medier og mobile apps
  • UX User Experience
  • Data Science
  • Computergrafik
  • Computerspil

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Human-Centered Artificial Intelligence).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere om erhvervskandidatuddannelsen (dtu.dk)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedet hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Human-Centered Artificial Intelligence foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at starte din egen virksomhed eller blive ansat i virksomheder, der beskæftiger sig med computergrafik, brugerflader, analyserer "big data" eller designer apps til smartphones.

Du vil både kunne arbejde med udvikling, projektledelse eller rådgivning i private og offentlige virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information