Foto af Elektroingeniør
Job

Elektroingeniør

En elektroingeniør beskæftiger sig bl.a. med stærkstrøm og svagstrøm.

Fakta

Arbejdssteder:
Elektrotekniske og elektroniske industrivirksomheder, Forsynings- og kommunikationsvirksomheder, Rådgivende ingeniørfirmaer, Kommunernes tekniske forvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Stærkstrømsingeniør, Svagstrømsingeniør, Dataingeniør, Teleingeniør, It-ingeniør

Jobbet indebærer arbejde med datateknologi, og du skal som elektroingeniør være dygtig til matematik, kemi og fysik. Elektroningeniører skal lave analyser, bearbejde data samt planlægge og projektere.

Det er vigtigt at have et stort overblik og kunne arbejde på længerevarende projekter. Som elektroingeniør har du mulighed for at blive ansat i mange forskellige brancher. Det kan fx være i rådgivende ingeniørfirmaer, i offentlige forvaltninger eller i den elektroniske industri. Mange har desuden job i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af rum til videokonferencer
Videokonference - Teleingeniører udvikler bl.a. teleanlæg til globale møder ved hjælp af video. Foto: CISCO.

Som elektroingeniør arbejder du inden for tre hovedområder, nemlig stærkstrøm, svagstrøm og datateknik. Du er derfor enten stærkstrøms-, svagstrøms- eller dataingeniør.

Stærkstrøm er en af de vigtigste energikilder, mens svagstrøm er en forudsætning for elektronikken. Avanceret elektronik og datateknologi er fundamental for videns- og informationssamfundet.

Grænserne mellem de tre områder er dog ikke skarpe, og mange arbejdsopgaver ligner hinanden.

Elektroingeniørerne arbejder med udvikling af produkter og anlæg, som de planlægger og projekterer. De skal finde ud af, hvordan produkterne og anlæggene skal udformes i praksis samt analysere, beskrive og tegne dem i detaljer. Stærkstrømsingeniører udvikler bl.a. fremtidens energiteknologier, hvor vedvarende energikilder indpasses.

Nogle ingeniører styrer produktion og anlægsopgaver, og en del har opgaver inden for salg og administration.

Endelig kan elektroingeniører forske og undervise på universiteter, ingeniørskoler og andre steder.

Ingeniører er gode til matematik, fysik og kemi. De har analytiske evner og fantasi til at anvende teoretisk viden til praktiske problemløsninger. De kan overskue og planlægge længerevarende forløb. Og de kan både arbejde selvstændigt og sammen med andre.

Nogle ingeniører planlægger og leder også andres arbejde eller arbejder som virksomhedsledere.

Stærkstrømsingeniører arbejder med bl.a. projektering og drift af forsyningsanlæg, fx kraftværker og komplicerede elektriske installationer, især i industrien. De arbejder også med styring af automatiske anlæg, fx industrirobotter og produktionsanlæg.

Svagstrømsingeniører udvikler og konstruerer elektroniske apparater og komponenter. Det kan være udstyr til telekommunikation, radio- og tv-udstyr, eller det kan være måleapparater, navigationsudstyr eller avanceret medicinsk udstyr.

It-ingeniører arbejder både med hardware og med software. De arbejder dels meget teoretisk med grundlaget for elektronisk databehandling, dels mere praktisk med udvikling og produktion eller med den helt konkrete udvikling og anvendelse af produkterne.

It-ingeniørernearbejder i it-virksomheder, men også inden for mange andre områder og brancher, hvor man anvender elektronisk databehandling i større stil.

Arbejdsplads

Elektroingeniører arbejder især inden for den elektrotekniske og elektroniske industri samt i databranchen, se Elektronikindustri.

Andre er ansat i forsyningsvirksomheder, se brancherne inden for Energiforsyning eller inden for Telekommunikation.

Mindre arbejdeområder er fremstilling af keramiske isolatorer eller elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer samt installation af industrimaskiner.

Elektroingeniører kan desuden arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer. Endelig kan de være ansat i det offentlige, fx i kommunernes tekniske forvaltninger. Se Offentlig administration.

En del ingeniører arbejder i udlandet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Stærkstrømsingeniør43.184 kr.--
Svagstrømsingeniør42.894 kr.--
Teleingeniør44.181 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

En del elektroingeniører har selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniører. Andre starter egen produktionsvirksomhed. Oplysning om etableringsvilkår m.v. kan man få hos Teknologisk Institut.

Ledigheden for elektroingeniører er meget lav. En del elektroingeniører tager arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

De teknologiske institutter arrangerer efteruddannelseskurser for bl.a. elektroingeniører.

Ingeniører kan fx også tage Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse eller en diplomuddannelse inden for det tekniske område.

Desuden findes der en række masteruddannelser.

Få mere at vide

DI Digital
www.di.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.