studerende arbejder
Kandidatuddannelse

Matematik-teknologi

Uddannelsen handler om anvendt matematik og teknologi. Du lærer at bruge modellering og store beregninger til at løse teknologiske problemstillinger med.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i matematik-teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i ingeniørmæssige metoder og algoritmer, der fx kan bruges i forbindelse med kodning og overførsel af lyd, billeder og andre data.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i højteknologiske virksomheder, eller du vil kunne vælge en forskeruddannelse.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i matematik-teknologi lærer dig at analysere tekniske systemer ved hjælp af matematiske og statistiske metoder.

Du får færdigheder i brugen af matematisk modellering og store beregninger og lærer at håndtere teknologiske problemstillinger, fx behandling, kodning og transmission af lyd, billeder og andre slags data.

Du lærer også, hvordan du implementerer de avancerede metoder i moderne computersystemer.

Opbygning

Hvert semester består dels af kurser og dels af et stort projekt, hvor du afprøver din teoretiske viden på et problem hentet fra den virkelige verden.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen matematik-teknologi på Aalborg Universitet (aau.dk)

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Matematik-teknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i videnstunge og højteknologiske virksomheder i den private og offentlige sektor. Du kan også sigte på at blive forsker.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information