civilingeniør i matematik-teknologi
Kandidatuddannelse

Matematik-teknologi

Uddannelsen handler om anvendt matematik og teknologi, og du lærer at bruge modellering og store beregninger til at løse teknologiske problemstillinger med.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i matematik-teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i ingeniørmæssige metoder og algoritmer, der fx kan bruges i forbindelse med kodning og overførsel af lyd, billeder og andre data.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i højteknologiske virksomheder, eller du vil kunne vælge en forskeruddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i matematik-teknologi lærer dig at analysere tekniske systemer ved hjælp af matematiske og statistiske metoder.

Indhold

Du får færdigheder i brugen af matematisk modellering og store beregninger og lærer at håndtere teknologiske problemstillinger, fx behandling, kodning og transmission af lyd, billeder og andre slags data.

Du lærer også, hvordan du implementerer de avancerede metoder i moderne computersystemer.

Hvert semester består dels af kurser og dels af et stort projekt, hvor du afprøver din teoretiske viden på et problem hentet fra den virkelige verden.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder matematik-teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Matematik-teknologi fra AAU
  • Matematik og teknologi fra DTU

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i videnstunge og højteknologiske virksomheder i den private og offentlige sektor. Du kan også sigte på at blive forsker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information