kandidatuddannelse i matematik
Kandidatuddannelse

Matematik

Du får dyb indsigt i de grundlæggende matematiske discipliner inden for bl.a. algebra, analyse, geometri, statistik, diskret matematik og sandsynlighedsregning.

Fakta

Navn:
Matematik
Andre betegnelser:
Mathematics
Varighed:
2 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer.

Som færdiguddannet kandidat kan du fx finde beskæftigelse inden for statistik og økonomi i banker og forsikringsselskaber. Der er også jobmuligheder i it-branchen, hvor mange matematikere arbejder som systemudviklere eller programmører.

Du kan desuden finde arbejde i undervisningssektoren eller i virksomheder, der benytter avancerede matematiske modeller, fx inden for kryptering.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at beherske de matematiske teorier, og du får udbygget din viden om matematikkens centrale discipliner og metoder. Matematik er læren om strukturer i bred forstand.

Du lærer at tænke logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber, hvilket giver dig forudsætninger for at kunne løse forskellige former for problemer.

Du får erfaring i at arbejde selvstændigt med videnskabelige spørgsmål, og du lærer at formulere dig præcist om faglige emner, både mundtligt og skriftligt.

Individuel profil

Gennem valgfrie kurser og speciale kan du opbygge en individuel profil rettet mod de områder, du ønsker at arbejde med. Det kan fx være inden for algebra og kombinatorik, analyse, geometrisk analyse og matematisk fysik, topologi, statistik og sandsynlighedsteori, matematikkens didaktik eller diskret matematik (en særlig del af matematikken, der anvendes i forbindelse med datalogi).

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mathematics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, der kan foregå individuelt eller i gruppe.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i matematik foregår i:

Uddannelsen på engelsk

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Matematik

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for følgende områder:

  • Matematiske modeller: Virksomheder, der benytter avancerede matematiske modeller i deres produktion. Det kan fx være produktion af mobiltelefoner, software eller andet teknisk udstyr.
  • Statistik og økonomi: Banker eller forsikringsselskaber eller den offentlige sektor, hvor du kan arbejde med fx statistik eller økonomi
  • Biologi og medicin: private virksomheder og offentlige institutioner inden for biologi og medicin

Lærer i gymnasiet

Matematik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelse

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information