kandidatuddannelse i matematik
Kandidatuddannelse

Matematik

Du får dyb indsigt i de grundlæggende matematiske discipliner inden for bl.a. algebra, analyse, geometri, statistik, diskret matematik og sandsynlighedsregning.

Fakta

Navn:
Matematik
Andre betegnelser:
Mathematics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for statistik og økonomi i banker og forsikringsselskaber. Der er også jobmuligheder i it-branchen, hvor mange matematikere arbejder som systemudviklere eller programmører. Du kan desuden finde arbejde i undervisningssektoren eller i virksomheder, der benytter avancerede matematiske modeller, fx inden for kryptering.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at beherske de matematiske teorier, og du får udbygget din viden om matematikkens centrale discipliner og metoder. Matematik er læren om strukturer i bred forstand.

Du lærer at tænke logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber, hvilket giver dig forudsætninger for at kunne løse forskellige former for problemer.

Du får erfaring i at arbejde selvstændigt med videnskabelige spørgsmål, og du lærer at formulere dig præcist om faglige emner, både mundtligt og skriftligt.

Individuel profil

Gennem valgfrie kurser og speciale kan du opbygge en individuel profil rettet mod de områder, du ønsker at arbejde med. Det kan fx være inden for algebra og kombinatorik, analyse, geometerisk analyse og matematisk fysik, topologi, statistik og sandsynlighedsteori, matematikkens didaktik eller diskret matematik (en særlig del af matematikken, der anvendes i forbindelse med datalogi).

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i matematik varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mathematics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, der kan foregå individuelt eller i gruppe.

Sprog

Uddannelsen udbydes på KU, AU og AAU kun på engelsk. På SDU foregår undervisningen på engelsk, hvis der er udenlandske studerende. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Læs om

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Matematik.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, der benytter avancerede matematiske modeller i deres produktion. Det kan fx være produktion af mobiltelefoner, software eller andet teknisk udstyr.

Du kan også komme til at arbejde med fx statistik eller økonomi i banker, forsikringsselskaber eller i den offentlige sektor.

Pædagogikum

Matematik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information