kandidatuddannelse i matematik
Kandidatuddannelse

Matematik

Du får dyb indsigt i de grundlæggende matematiske discipliner inden for bl.a. algebra, analyse, geometri, statistik, diskret matematik og sandsynlighedsregning.

Fakta

Navn:
Matematik
Andre betegnelser:
Mathematics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for statistik og økonomi i banker og forsikringsselskaber. Der er også jobmuligheder i it-branchen, hvor mange matematikere arbejder som systemudviklere eller programmører. Du kan desuden finde arbejde i undervisningssektoren eller i virksomheder, der benytter avancerede matematiske modeller, fx inden for kryptering.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at beherske de matematiske teorier og får udbygget din viden om matematikkens centrale discipliner og metoder. Matematik er læren om strukturer i bred forstand.

Du lærer at tænke logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber, hvilket giver dig forudsætninger for at kunne løse forskellige former for problemer.

Du får erfaring i at arbejde selvstændigt med videnskabelige spørgsmål, og du lærer at formulere dig præcist om faglige emner, både mundtligt og skriftligt.

Individuel profil

Gennem valgfrie kurser og speciale kan du opbygge en individuel profil rettet mod de områder, du ønsker at arbejde med. Det kan fx være inden for algebra og kombinatorik, analyse, geometerisk analyse og matematisk fysik, topologi, statistik og sandsynlighedsteori, matematikkens didaktik eller diskret matematik (en særlig del af matematikken, der anvendes i forbindelse med datalogi).

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i statskundskab varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, der kan foregå individuelt eller i gruppe.

Uddannelsen udbydes på KU, AU og AAU kun på engelsk. På SDU foregår undervisningen på engelsk, hvis der er udenlandske studerende. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mathematics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder matematik som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i matematiske fag.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder matematik som en 2-årig kandidatuddannelse. Undervisningen foregår på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren - dog altid på engelsk, hvis der er udenlandske studerende på holdet.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder matematik som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på dansk.

Du specialiserer dig inden for et af hovedområderne:

  • Anvendt matematisk analyse
  • Informations- og kodningsteori, grafteori og topologi
  • Statistik og sandsynlighedsteori

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder matematik som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Du har mulighed for at specialisere dig inden for fx:

  • Algebra og diskret matematik
  • Analyse
  • Geometri og topologi

AU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik fra AU, SDU eller KU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, der benytter avancerede matematiske modeller i deres produktion. Det kan fx være produktion af mobiltelefoner, software eller andet teknisk udstyr.

Du kan også komme til at arbejde med fx statistik eller økonomi i banker, forsikringsselskaber eller i den offentlige sektor.

Job inden for undervisning

Matematik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du matematik med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information