Gymnasielærer
Job

Gymnasielærer (job)

En gymnasielærer underviser elever på en gymnasial uddannelse.

Fakta

Arbejdssteder:
Gymnasier, Hf-kurser, VUC-centre, Handelsgymnasier, Tekniske gymnasier
Stillingsbetegnelser:
Gymnasielærer

Som gymnasielærer underviser du elever på en af de gymnasiale uddannelser almen studentereksamen (stx), hf-eksamen (hf), merkantil studentereksamen (hhx) eller teknisk studentereksamen (htx).

Du kan undervise både unge mennesker, som kommer lige fra grundskolen, eller voksne mennesker på fx voksenuddannelsescentre (VUC). 

Undervisningen foregår fx på almene gymnasier, handelsgymnasier, tekniske gymnasier eller VUC-centre.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som gymnasielærer er det din opgave at planlægge og gennemføre undervisningen på gymnasiale uddannelser. I bekendtgørelserne står det beskrevet, hvad eleverne skal lære i de enkelte fag, og du er ansvarlig for, at målene bliver nået. 

Undervisning og fag

Selve undervisningen kan foregå på forskellige måder, fx som klasseundervisning, gruppeundervisning, projektarbejde eller vejledning.

Du underviser som regel i to forskellige gymnasiefag, som du selv har læst på universitetet. Det kan fx være dansk, matematik, historie, teknikfag, erhvervsjura, økonomi, informatik, samfundsfag, billedkunst eller idræt. Der findes mange forskellige gymnasiefag. 

Andre opgaver

Du har også andre opgaver end selve undervisningen. Du skal fx også gennemføre eksamener, være censor på andre gymnasier, rette skriftlige opgaver, deltage i lærermøder og tage på studieture med eleverne.

Det er også vigtigt, at du følger med i udviklingen i de fag, du underviser i. Det gør du fx gennem kurser og efteruddannelse.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en gymnasielærer er: 

 • Planlægge og gennemføre undervisning på gymnasiale uddannelser
 • Vejlede elever ifm. fx projektopgaver
 • Være eksaminator for din klasse
 • Være censor ved eksamen på andre gymnasier
 • Rette skriftlige opgaver
 • Tage på ekskursioner og studieture
 • Få ny viden om forskellige fag

Karriereveje

Som gymnasielærer kan du undervise på forskellige typer af gymnasiale uddannelser. Almene fag, som fx dansk og matematik, er fælles for alle uddannelserne, men der er også fag, som adskiller uddannelserne: 

 • Almen studentereksamen (stx) og hf-eksamen (hf): Du underviser i en bred vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora. På hf går eleverne til eksamen i alle fag
 • Merkantil studentereksamen (hhx): Du underviser i fag inden for økonomi, handel og sprog
 • Teknisk studentereksamen (htx):  Du underviser i tekniske og naturvidenskabelige fag samt kommunikation og it
 • Voksenuddannelsescentre (VUC): Du underviser voksne, som læser et eller flere enkeltfag på gymnasialt niveau
 • Studievejleder: Der er også mulighed for, at du kan specialisere dig som studievejleder på et gymnasium

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en gymnasielærer er: 

 • Almene, merkantile og tekniske gymnasier
 • VUC-centre (voksenuddannelse)

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Gymnasielærer40.169 kr.39.568 kr.38.306 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede gymnasielærere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til gymnasielærer bygger oven på uddannelse i to fag, der undervises i på gymnasiet. 

Uddannelsesvejen til gymnasielærer er:

 • En gymnasial uddannelse
 • En bacheloruddannelse i to fag
 • En kandidatuddannelse i to fag
 • Job som underviser på et gymnasium og sideløbende pædagogikum, der giver dig kompetencer i at undervise 

Læs om

Mere uddannelse

Når du er uddannet gymnasielærer, har du mulighed for at tage efteruddannelse. Det kan fx være kurser gennem fagforeninger og faglige udvalg.

Diplom- og masteruddannelser

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.