kandidatuddannelse i Idehistorie
Kandidatuddannelse

Idehistorie

På idehistorie får du indblik i, hvordan menneskets måde at forholde sig til verden på, har udviklet sig op gennem historien.

Fakta

Navn:
Idehistorie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig indsigt i menneskets forestillinger om naturen, fællesskaber, kunst, videnskab, religion og om sig selv.

Du arbejder videre på den viden, du har med fra bacheloruddannelsen, og fordyber dig samtidig i historiefilosofi og historieteori.

Som færdiguddannet idehistoriker kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for undervisningssektoren eller som informationsmedarbejder, tekstforfatter eller proceskonsulent i private og offentlige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Idehistorie er en åbent og tværfagligt orienteret uddannelse, hvor man som studerende beskæftiger sig med en bred vifte af humanistiske, samfundsfaglige og aktuelle problemstillinger.

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med din idehistoriske viden fra din grunduddannelse eller dit sidefag i idehistorie, og du får yderligere indsigt i historiefilosofi og historieteori.

Din uddannelsesprofil

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt sådan, at du selv har stor indflydelse på, hvordan din uddannelsesprofil kommer til at se ud. Uddannelsen er sammensat af undervisning i forskningsaktuelle idehistoriske temaer og undervisning i teori og metode, der giver baggrund for arbejdet som idehistoriker og analytiker.

På tredje semester kan du vælge mellem de arbejdsmarkedsorienterede profilfag, et projektorienteret forløb (praktik) eller valgfag på et udenlandsk universitet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem primært seminarer (da antallet af studerende er lille), men også forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Pensum er hovedsageligt på dansk og engelsk, hvorfor det forudsættes, at du har gode engelskkundskaber.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU Udbyder idehistorie som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i idehistorie.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i idehistorie eller filosofi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for undervisning. Kombinerer du idehistorie med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet. Med idehistorie kan du undervise i filosofi på stx og i idéhistorie på htx.

Andre undervisningsjob findes på universiteter, professionshøjskoler og folkehøjskoler.

Job inden for formidling

Du vil også kunne finder arbejde inden for fx forlagsbranchen og massemedierne, ligesom du vil kunne løse opgaver inden for projektledelse, vejledning, koordinering og planlægning. Endelig vil du kunne arbejde som kulturmedarbejder eller informationsmedarbejder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information