Idéhistoriestuderende sidder på biblioteket
Kandidatuddannelse

Idéhistorie

På kandidatuddannelsen får du indblik i, hvordan menneskets måde at forholde sig til verden på, har udviklet sig op gennem historien.

Fakta

Navn:
Idehistorie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig indsigt i menneskets forestillinger om naturen, fællesskaber, kunst, videnskab og religion.

Du arbejder videre på den viden, du har med fra bacheloruddannelsen, og fordyber dig samtidig i historiefilosofi og historieteori.

Som færdiguddannet idéhistoriker kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for undervisningssektoren eller som informationsmedarbejder, tekstforfatter eller proceskonsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Idéhistorie er en åben og tværfagligt orienteret uddannelse, hvor man som studerende beskæftiger sig med en bred vifte af humanistiske, samfundsfaglige og aktuelle problemstillinger.

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med din idéhistoriske viden fra din grunduddannelse eller dit sidefag i idéhistorie, og du får yderligere indsigt i historiefilosofi og historieteori.

Uddannelsesprofil

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt så du selv har stor indflydelse på, hvordan din uddannelsesprofil kommer til at se ud.

Uddannelsen er sammensat af undervisning i forskningsaktuelle idéhistoriske temaer og undervisning i teori og metode, der giver baggrund for arbejdet som idéhistoriker og analytiker.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem seminarer, forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Sprog

Pensum er hovedsageligt på dansk og engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Uddannelsen idéhistorie på Aarhus Universitet (au.dk)

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Idehistorie

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for undervisning. Du vil også kunne finde arbejde inden for fx forlagsbranchen og massemedierne, ligesom du vil kunne løse opgaver inden for projektledelse, vejledning, koordinering og planlægning. 

Pædagogikum

Kombinerer du idéhistorie med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet. Med idéhistorie kan du undervise i filosofi på stx og i idéhistorie på htx.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information