kandidatuddannelse i Idehistorie
Kandidatuddannelse

Idehistorie

På idehistorie får du indblik i, hvordan det vestlige menneskes måde at forholde sig til verden på, har udviklet sig op gennem historien: Menneskets forestillinger om naturen, fællesskaber, kunst, videnskab, religion og om sig selv.

Fakta

Navn:
Idehistorie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen arbejder du videre på den viden, du har med fra bacheloruddannelsen, og fordyber dig samtidig i historiefilosofi og historieteori.

Som færdiguddannet idehistoriker kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for undervisningssektoren eller som informationsmedarbejder, tekstforfatter eller proceskonsulent i private og offentlige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Idehistorie er en åbent og tværfagligt orienteret uddannelse, hvor man som studerende beskæftiger sig med en bred vifte af humanistiske, samfundsfaglige og aktuelle problemstillinger.

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med din idehistoriske viden fra din grunduddannelse eller dit sidefag i idehistorie og får også indsigt i historiefilosofi og historieteori.

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt sådan, at du selv har stor indflydelse på, hvordan din uddannelsesprofil kommer til at se ud. Uddannelsen er sammensat af undervisning i klassiske idehistoriske temaer og undervisning i teori og metode, der giver baggrund for arbejdet som idehistoriker og analytiker.

På tredje semester kan du vælge mellem de arbejdsmarkedsorienterede profilfag, et projektorienteret forløb (praktik) eller valgfag på et udenlandsk universitet.

Pensum er hovedsageligt på dansk og engelsk, hvorfor det forudsættes, at du har gode engelskkundskaber.

Undervisningen veksler mellem primært seminarer (da antallet af studerende er lille), men også forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU Udbyder idehistorie som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i idehistorie.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i idehistorie eller filosofi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for undervisning. Idéhistorie er blevet et obligatorisk B-niveau fag på htx, så med en uddannelse i idéhistorie kan man både undervise i Filosofi på stx og i Idéhistorie på htx.

Andre undervisningsjob findes på universiteter, professionshøjskoler og folkehøjskoler.

Idehistorikere finder også arbejde inden for andre brancher som forlagsbranchen eller massemedierne som kulturmedarbejdere eller informationsmedarbejdere.

Kombinerer du idehistorie med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet. Med idehistorie kan du undervise i filosofi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Hovedparten af de godt 100 nyuddannede er beskæftiget inden for undervisning. De fleste på Gymnasier og erhvervsfaglige skoler, Voksenundervisning, Videregående uddannelsesinstitutioner, Offentlig administration samt Organisationer og foreninger.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information