Kandidatuddannelse

Anvendt filosofi

På kandidatuddannelsen lærer du at bruge fagets teorier og metoder i forhold til praktiske problemstillinger, hvor indgående analyse og/eller problemløsning er målet.

Fakta

Navn:
Anvendt filosofi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at benytte filosofisk tænkning og filosofiske arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver og i forhold til praktiske problemstillinger.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for alle brancher, hvor der efterspørges problemorienteret tænkning og konkrete løsninger. Det kan fx være i det private erhvervsliv, offentlig administration eller i undervisningsbranchen.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du en udvidet indsigt i det filosofiske fagområde, og du får færdigheder i at kunne identificere filosofiske problemstillinger og forholde dig kritisk til såvel fagområdet som til problemområder, der kan analyseres filosofisk.

Løsning af problemstillinger

Du lærer om filosofisk argumentation og arbejdsmetoder med henblik på at kunne bidrage til løsning af praktiske problemstillinger og konkrete udviklingstiltag.

Med filosofien som vidensgrundlag lærer du at arbejde med analyse og udvikling af fx politiske, etiske, miljømæssige, teknologiske, organisatoriske og/eller kulturelle problemstillinger. Det kan fx være i forhold til en virksomheds medarbejdere, i forhold til bæredygtighed, i forhold til sundhedssektoren eller i forhold til politiske spørgsmål.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen anvendt filosofi på Aalborg Universitet (aau.dk)

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Anvendt filosofi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for alle brancher, hvor der efterspørges problemorienteret tænkning og konkrete løsninger. Det kan fx være i det private erhvervsliv, offentlig administration eller i undervisningsbranchen.

Job inden for undervisning

Anvendt filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du anvendt filosofi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information