kandidatuddannelse i Anvendt filosofi
Kandidatuddannelse

Anvendt filosofi

På kandidatuddannelsen i anvendt filosofi får du en øget indsigt i fagområdet og en nuanceret viden om fagets teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Anvendt filosofi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at forholde dig kritisk og at benytte filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til praktiske problemstillinger.

Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i private virksomheder med opgaver i forhold til personale, kunder mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en udvidet indsigt i det filosofiske fagområde, og du får færdigheder i at kunne identificere filosofiske problemstillinger og forholde dig kritisk til fagområdet.

Indhold

Du lærer om filosofisk argumentation og arbejdsmetoder med henblik på at kunne bidrage til løsning af praktiske problemstillinger og konkrete udviklingstiltag.

Med filosofien som vidensgrundlag lærer du at arbejde med analyse og udvikling af fx politiske, etiske, pædagogiske og organisatoriske problemstillinger. Det kan fx være i forhold til en virksomheds medarbejdere, dens kunder, politikker mv.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder anvendt filosofi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i anvendt filosofi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i anvendt filosofi skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Anvendt filosofi i kombination med et sidefag
  • Filosofi

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som underviser eller i private virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med etiske og værdimæssige spørgsmål i forhold til virksomhedens medarbejdere, kunder, politikker mv.

Anvendt filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du anvendt filosofi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information