HR-konsulent
Job

HR-konsulent (job)

En HR-konsulent arbejder med medarbejdernes arbejdsforhold, udvikling og trivsel samt rekruttering af nye medarbejdere.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivningsfirmaer, headhunting-virksomheder, revisionsfirmaer
Stillingsbetegnelser:
HR-konsulent, Personalekonsulent, Uddannelseskonsulent, Virksomhedsrådgiver, Headhunter, Mentor, Jobrådgiver, Udviklingskonsulent

Du kan fx arbejde med trivsel og arbejdsmiljø, med rekruttering eller ændringer på arbejdspladsen.

HR er en forkortelse for det engelske udtryk Human Resources, der dækker over medarbejderne i en virksomhed og deres arbejdsforhold, udvikling, trivsel og præstation.

En HR-konsulent er typisk ansat i virksomheders personaleafdeling eller i konsulentvirksomheder, som hjælper andre med at løse HR-opgaver.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som HR-konsulent løser du mange forskellige opgaver, der har med medarbejderne på en arbejdsplads at gøre.

Det kan være administrative opgaver som at stå for udbetaling af løn, kontrakter og vagtplaner. Men du kan også være med til at udarbejde strategier for fx trivsel på en arbejdsplads.

Ansættelser

Som HR-konsulent er du med til at ansætte nye medarbejdere. Du skriver nye jobopslag, læser ansøgninger og er ofte også med til jobsamtaler.

Når nye medarbejdere starter på arbejdspladsen, sørger du som HR-medarbejder oplæring og intro-forløb. Du kan også arbejde med kurser og uddannelse for alle virksomhedens ansatte.

Personalepolitik

Som HR-konsulent er du med til at udarbejde arbejdspladsens personalepolitik. Det er regler for, hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Du kan også komme ud for at skulle håndtere svære situationer. Det kan være, hvis en medarbejder er blevet syg, eller hvis en virksomhed skal afskedige medarbejdere.

Hvis en virksomhed eller organisation skal lave store forandringer, der påvirker medarbejderne, kan du også være inddraget i forløbet.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en HR-konsulent er:

 • Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere
 • Oplæring og uddannelse af medarbejdere
 • Udvikle personalepolitik
 • Lønforhandlinger
 • Arbejde med stress, trivsel og arbejdsmiljø
 • Tage del i større forandringer eller omorganiseringer i virksomheden
 • Afskedigelser

Karriereveje

Som HR-konsulent kan du have en bred sammensætning af forskellige arbejdsopgaver, men du kan også specialisere dig inden for bestemte områder. Det kan fx være:

 • Rekruttering
 • Uddannelse
 • Personalejura
 • Talentudvikling
 • Organisationsændringer
 • Trivsel
 • Administration
 • Mangfoldighed og inklusion

Arbejdssteder

HR-konsulenter er typisk ansat i konsulentvirksomheder, som udfører HR-opgaver for andre virksomheder og organisationer. Du kan også være ansat i en HR- og personaleafdeling i fx:

 • Private virksomheder
 • Statslige institutioner
 • Kommuner og regioner
 • Organisationer
 • Kulturinstitutioner
 • Uddannelsessteder

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR40.662 kr.48.697 kr.37.703 kr.
Arbejde med personaleudvikling og -oplæring39.763 kr.-38.700 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der er mange uddannelsesveje, der kan føre til jobbet som HR-konsulent, men den typiske vej er at tage en relevant bacheloruddannelse og kandidatuddannelse.

Når du har taget en gymnasial uddannelse, tager det 5 år at opnå en kandidatgrad.

Uddannelsesvejen består af:

 1. En gymnasial uddannelse
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse

Et eksempel på en relevant kandidatuddannelse er Human Resource Management. Du kan læse mere om adgangskrav i artiklen om uddannelsen.

Læs om kandidatuddannelsen Human Resource Management

Mere uddannelse

Som HR-konsulent har du flere muligheder for at videreuddanne dig.

Deltid

Når du har opnået 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant masteruddannelse. Du kan fx søge optagelse på:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.