kandidatuddannelse i Læring og forandringsprocesser
Kandidatuddannelse

Læring og forandringsprocesser

På uddannelsen lærer du at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling.

Fakta

Navn:
Læring og forandringsprocesser
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant diplom-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undervisning for forskellige målgrupper, og du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med områder som fx læringsteori, pædagogik, organisationer og globalisering.

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som underviser, projektleder eller uddannelsesmedarbejder inden for uddannelsessystemet eller i offentlige og private virksomheder. Nogle bliver også ansat som HR-medarbejdere og konsulenter.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om, hvordan man udvikler, støtter, leder og evaluerer en lærings- eller forandringsproces i en virksomhed. Det kan fx være i uddannelsessystemet eller erhvervslivet.

Uddannelsen kombinerer teori og praksis. Du arbejder teoretisk med emner som pædagogik, didaktik (læren om undervisningsmetoder), kultur og globalisering samt organisatorisk læring.

Gennem samarbejde med virksomheder og institutioner får du samtidig mulighed for at bruge din viden i praksis. Du kan fx være med til at ideudvikle og realisere en lærings- eller forandringsproces i en virksomhed.

Valgmoduler

På uddannelsen har du mulighed for at fokusere på dine interesser. Du kan bl.a. specialisere dig med et af følgende valgmoduler:

  • Læring og forandring i organisationer
  • Uddannelse, pædagogik og didaktik

Du arbejder også med formidling og lærer, hvordan man kommunikerer faglige emner i forskellige sammenhænge og til forskellige målgrupper. Du arbejder med forskellige former for medier og skal bl.a. løbende skrive artikler til uddannelsens nettidsskrift.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en bacheloruddannelse på området. Læs mere i UG-artiklen Organisatorisk læring.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for pædagogiske og læringsmæssige områder. Du kan få arbejde som fx underviser, projektleder, evalueringskonsulent, personalekonsulent, uddannelseskonsulent eller læremiddelkonsulent.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information