kandidatuddannelse i Læring og forandringsprocesser
Kandidatuddannelse

Læring og forandringsprocesser

På uddannelsen lærer du at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling.

Fakta

Navn:
Læring og forandringsprocesser
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant diplom-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undervisning for forskellige målgrupper, og du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med områder som fx læringsteori, pædagogik, organisationer og globalisering.

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som underviser, projektleder eller uddannelsesmedarbejder inden for uddannelsessystemet eller i offentlige og private virksomheder. Nogle bliver også ansat som HR-medarbejdere og konsulenter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om, hvordan man udvikler, støtter, leder og evaluerer en lærings- eller forandringsproces i en virksomhed. Det kan fx være i uddannelsessystemet eller erhvervslivet.

Uddannelsen kombinerer teori og praksis. Du arbejder teoretisk med emner som pædagogik, didaktik (læren om undervisningsmetoder), kultur og globalisering samt organisatorisk læring.

Gennem samarbejde med virksomheder og institutioner får du samtidig mulighed for at bruge din viden i praksis. Du kan fx være med til at ideudvikle og realisere en lærings- eller forandringsproces i en virksomhed.

Valgmoduler

På uddannelsen har du mulighed for at fokusere på dine interesser. Du kan bl.a. specialisere dig med et af følgende valgmoduler:

  • Organisatorisk læring (København og Aalborg)
  • Pædagogik og pædagogisk innovation (Aalborg)
  • Sundhed og læring (kun i Københavvn)
  • Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale organisationskontekster (København og Aalborg)

Du arbejder også med formidling og lærer, hvordan man kommunikerer faglige emner i forskellige sammenhænge og til forskellige målgrupper. Du arbejder med forskellige former for medier og skal bl.a. løbende skrive artikler til uddannelsens nettidsskrift.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder læring og forandringsprocesser som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i organisatorisk læring.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i  organisatorisk læring giver adgang til uddannelsen. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for pædagogiske og læringsmæssige områder. Du kan få arbejde som fx underviser, projektleder, evalueringskonsulent, personalekonsulent, uddannelseskonsulent eller læremiddelkonsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Forskeruddannelse

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse, inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information