kandidat i pædagogisk sociologi
Kandidatuddannelse

Pædagogisk sociologi

Uddannelsen handler om pædagogikkens og uddannelsernes rolle i samfundet.

Fakta

Navn:
Pædagogisk sociologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan mennesker forberedes til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets forskellige funktioner. Du arbejder med begreber som opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg og socialisering i forhold til livsform, klasse, funktion, køn og etnicitet.

Med en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi kan du finde job i fx regioner, kommuner og private virksomheder, hvor du varetager udviklings- og konsulentopgaver samt analysearbejde med fokus på uddannelse og pædagogik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi beskæftiger sig med, hvordan uddannelse og pædagogik forbereder os til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets funktioner.

Du arbejder med faktorer som uddannelsespolitiske prioriteringer, social arv og internationale undersøgelser, der alle påvirker pædagogik og uddannelse i samfundet.

Indhold

Områder på uddannelsen er blandt andet: Socialisering, opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg, klasse, køn og etnicitet.

Du lærer at identificere og analysere sociologiske problemstillinger inden for det pædagogiske fagområde, og du får i løbet af uddannelsen mulighed for at specialisere dig inden for dit interesseområde.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder pædagogisk sociologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • En bacheloruddannelse i pædagogik, sociologi eller uddannelsesvidenskab
  • En  anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med  30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske moduler
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, afspændingspædagog (psykomotoriker) eller socialrådgiver
  • Andre professionsbacheloruddannelser med dokumenteret indhold af 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske fag

Der kan være mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du har andre forudsætninger. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du bliver kvalificeret til arbejde med uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer, både i den private og den offentlige sektor.

Det kan fx være udviklings- og konsulentopgaver samt analysearbejde for regioner og kommuner og private virksomheder. Det kan også være administrations- og ledelsesfunktioner eller undervisning inden for det pædagogiske område.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, forskning og universitetsundervisning samt organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information