Pædagog sidder sammen med en gruppe børn udenfor
Kandidatuddannelse

Pædagogisk sociologi

Uddannelsen handler om pædagogikkens og uddannelsernes rolle i samfundet.

Fakta

Navn:
Pædagogisk sociologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan mennesker forberedes til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets forskellige funktioner. Du arbejder med begreber som opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg og socialisering i forhold til livsform, klasse, funktion, køn og etnicitet.

Med en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi kan du finde job i fx regioner, kommuner og private virksomheder, hvor du varetager udviklings- og konsulentopgaver samt analysearbejde med fokus på uddannelse og pædagogik.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi beskæftiger sig med, hvordan uddannelse og pædagogik forbereder os til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets funktioner.

Du arbejder med faktorer som uddannelsespolitiske prioriteringer, social arv og internationale undersøgelser, der alle påvirker pædagogik og uddannelse i samfundet.

Emner

Du vil på uddannelsen beskræftige dig med emner som fx socialisering, opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg, klasse, køn og etnicitet.

Du lærer at identificere og analysere sociologiske problemstillinger inden for det pædagogiske fagområde, og du får i løbet af uddannelsen mulighed for at specialisere dig inden for dit interesseområde.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Læs om 

Uddannelsen pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer, både i den private og den offentlige sektor.

Udvikling og analyse

Du kan løse udviklingsopgaver samt analysearbejde for regioner, kommuner og private virksomheder.

Administration og ledelse

Du kan også arbejde i administrations- og ledelsesfunktioner. 

Undervisning

Det er også en mulighed at blive underviser inden for det pædagogiske område.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information