kandidatuddannelse i Pædagogisk antropologi
Kandidatuddannelse

Pædagogisk antropologi

Uddannelsen i pædagogisk antropologi har fokus på analyse af kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge og perspektiver.

Fakta

Navn:
Pædagogisk antropologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen foretager du etnografiske undersøgelser, hvor du analyserer menneskers handlinger og relationer i hverdagslivet. Du kommer også til at arbejde med bl.a. analyse af centrale problemstillinger omkring uddannelse, læring og det pædagogiske felt.

Med kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi kan du bl.a. arbejde med emner inden for etnicitets- og integrationsområdet eller med læringskulturer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Antropologi betyder læren om mennesket, og faget beskæftiger sig med de sociale og kulturelle sammenhænge, der former og formes af specifikke menneskers liv forskellige steder i verden.

Centralt i uddannelsen er interessen for pædagogiske forhold, der rummer forskellige former for intentionalitet, dvs. hvor nogen vil noget med andre.  Det kan fx være lærere, ledere, sundhedsplejersker, eller politikere, der vil og gør noget med nogen andre, men også fx teknologier, arkitektur, eller lovgivning, der på sin vis vil noget med og får betydning for menneskers liv.  Du kommer på uddannelsen til at beskæftige dig med både med tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af det pædagogiske.

Empiriske undersøgelser har en central plads i faget, og igennem analyser undersøger du, hvordan mennesker handler og skaber betydning, når de indgår i pædagogiske sammenhænge som fx skole, organisation og familie.

Du undervises i bl.a.:

  • Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber
  • Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi
  • Etnografisk metode
  • Feltarbejde og analyse

Du har på uddannelsen mulighed for at fordybe dig i selvvalgte problemstillinger inden for faget.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde/feltarbejde, der ofte foregår i grupper.

En del af undervisningen foregår på engelsk, og du skal kunne læse faglitteratur på såvel engelsk og dansk som på de øvrige skandinaviske sprog.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder pædagogisk antropologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at blive optaget på kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i antropologi, pædagogik, europæisk etnologi, sociologi, sociologi og kulturanalyse eller uddannelsesvidenskab
  • En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 30 ECTS pædagogiske og/eller antropologiske moduler
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder, ergoterapeut, politibetjent eller professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, i ernæring og sundhed eller i kristendom, kultur og kommunikation

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i virksomheder, institutioner og organisationer både i den private og den offentlige sektor, hvor du kan arbejde som fx pædagogisk konsulent, børne- og ungerådgiver, HR-medarbejder, integrationsmedarbejder og uddannelses- og udviklingskonsulent.

Her vil du kunne løse opgaver inden for det pædagogiske fagområde med analyse af kulturelle og sociale processer som fx relations- og betydningsdannelse, identitetskonstruktioner, socialisering, integration og marginalisering.

Den engelsksprogede uddannelse giver dig mulighed for at arbejde med fx udformning og implementering af internationaliseringstrategier i uddannelsesinstitutioner eller med kompetenceudvikling af medarbejdere i internationale virksomheder. Du vil også kunne arbejde med uddannelse og læring i forhold til udviklingslande.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information