Pædagog sidder sammen med en gruppe børn udenfor
Kandidatuddannelse

Pædagogisk antropologi

Uddannelsen giver dig viden om kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske relationer, forhold og institutioner.

Fakta

Navn:
Pædagogisk antropologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Fokus er på formative processer og praksisser som socialisering, civilisering, optimering og integration i forskellige kontekster - fx i familien, børnehaver, skoler, på arbejdspladser, i lokalsamfund eller på gadeplan.

Du lærer at bruge etnografiske metoder og skal på et selvvalgt feltarbejde i 3 måneder, hvor du analyserer menneskers vilkår, perspektiver og relationer i hverdagslivet. 

Som færdiguddannet kan du fx arbejde som boligsocial medarbejder, integrationsmedarbejder, pædagogisk konsulent, børne- og ungerådgiver eller HR-medarbejder. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Pædagogisk antropologi bygger på teorier fra de klassiske fag antropologi og pædagogik.

Læren om mennesket

Antropologi betyder læren om mennesket, og faget beskæftiger sig med de sociale og kulturelle sammenhænge, der former og formes af specifikke menneskers liv forskellige steder i verden. Pædagogik er kort fortalt læren om den teori og praksis, der bidrager til det enkelte menneskes kunnen, viden og værdier.

Fokus på sammenhænge

Kandidatuddannelsen har fokus på sammenhænge, hvor ’nogen vil noget med nogen’, altså forhold, der rummer forskellige former for intentionalitet. Du arbejder med at udforske processer og praksisser som fx socialisering og integration i familier, børnehaver, skoler, på arbejdspladser, i lokalsamfund og på gadeplan. 

Empiriske undersøgelser har en central plads i faget, og du lærer at kombinere etnografiske analyser med systematisk og reflekteret brug af teori og metode.

Emner

Du undervises i bl.a.:

  • Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber
  • Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi
  • Etnografisk metode
  • Feltarbejde og analyse

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde/feltarbejde, der ofte foregår i grupper.

Sprog

En del af undervisningen foregår på engelsk, og du skal kunne læse faglitteratur på engelsk, dansk og de øvrige skandinaviske sprog.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aarhus Universitet i København og Aarhus.

Læs om

Uddannelsen pædagogisk antropologi på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for undervisning, som pædagogisk konsulent, børne- og ungerådgiver, HR-medarbejder, integrationsmedarbejder eller uddannelses- og udviklingskonsulent.

Job inden for det pædagogiske fagområde

Inden for det pædagogiske fagområde vil du bl.a. kunne arbejde med analyse af kulturelle og sociale processer som fx relations- og betydningsdannelse, identitetskonstruktioner, socialisering, integration og marginalisering.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Undervisning og vejledning

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information