kandidatuddannelse i Europæisk etnologi
Kandidatuddannelse

Europæisk etnologi

På kandidatuddannelsen i europæisk etnologi får du udbygget din teoretiske indsigt og din viden om kulturhistoriske og europæiske forhold.

Fakta

Navn:
Europæisk etnologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at dokumentere, analysere og formidle din faglige viden på et forskningsmæssigt videnskabeligt grundlag.

Som uddannet etnolog kommer du typisk til at arbejde i det private erhvervsliv, bl.a. inden for rådgivning, projektledelse og kommunikation, i kommuner og i staten med fx socialt arbejde, kulturforståelse samt inden for kulturhistoriske museer med ansvar for forskning, indsamling og udstilling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om hverdagsliv i både historisk og nutidig sammenhæng. Du får en grundig indsigt i human- og samfundsvidenskabens videnskabsteori og lærer selvstændigt at etablere dit kildemateriale og omsætte det til en faglig analyse.

Uddannelsen bygger således videre på de kulturteorier og metoder, som du har lært om på uddannelsens bachelordel.

Områder

Kandidatuddannelsen omfatter bl.a. undervisning i:

  • Kultur- og videnskabsteori
  • Kulturhistorie og historiebrug
  • Kulturanalyse
  • Europa i Verden

På uddannelsen kan du også vælge at komme i et projektorienteret forløb og prøve kræfter med at bruge dit fag i erhvervsrettede sammenhænge.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, vejledning, forelæsninger og projektarbejde. En stor del af den videnskabelige litteratur, du vil møde på studiet, er skrevet på engelsk. Undervisningen foregår på dansk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder europæisk etnologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i europæisk etnologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Europæisk etnologi fra KU
  • Antropologi fra KU og AU

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Størstedelen af etnologer finder job i virksomheder, der beskæftiger sig med borgerinddragelse, brugerundersøgelser eller andre samfundsmæssige og kulturelle områder, fx i kommuner med byplanlægning, socialt arbejde eller kulturpolitik. Det kan også være job inden for undervisningsområdet og på museer med forskning og formidling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information