kandidatuddannelse i Kultur og formidling
Kandidatuddannelse

Kultur og formidling

På uddannelsen lærer du at foretage analyser af hverdagskulturelle fænomener og får undervisning i kulturteori, kulturhistorie og kulturpolitik.

Fakta

Navn:
Kultur og formidling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med formidling både i teori og i praksis og arbejder med problemstillinger knyttet til kulturformidling, fx på museer og andre kulturinstitutioner samt i radio/tv eller på internettet.

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som kulturplanlægger, projektudvikler og kommunikations- og informationsmedarbejder inden for kulturerhvervene.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kultur og formidling undersøger og analyserer du forskellige kulturelle fænomener i samfundet i både historisk, nutidigt og praktisk perspektiv. Det kan være forskellige former for visuel eller materiel kultur, fx mode, design og billedkunst.

Uddannelsen handler om såvel nye som gamle udtryksformer og æstetiske genrer: kunst og design, forbrug og ting, tekster og tegn, film og chat.

Du får undervisning i følgende grundlæggende kulturfag:

  • Kulturteori og -historie
  • Kulturanalyse
  • Kulturformidling
  • Kulturanalytisk metode
  • Kulturformidling
  • Kulturformidlingsprojekt

Du har undervejs mulighed for at specialisere dig inden for følgende emneområder: oplevelseskultur, kulturmøder, natur og kultur, projektledelse samt æstetik, kultur og identitet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt kurser og mere selvstændigt projektarbejde. Der er mulighed for at komme i praktik.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kultur og formidling som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En række bacheloruddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab kan give adgang til uddannelsen, hvis de indeholder minimum 60 ECTS inden for følgende områder:

  • Kulturanalyse
  • Historie og samfundsforho​ld

Du skal som minimum have 10 Ects inden for hvert af områderne.

Se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Afhængigt af din bacheloruddannelse giver uddannelsen mulighed for ansættelse både i det private og i det offentlige, bl.a. som kulturplanlægger, projektudvikler og -koordinator, kommunikations- og informationsmedarbejder eller forsknings - og formidlingsmedarbejder.

Du kan komme til at arbejde med forskellige former for kulturel formidling, fx i forbindelse med folkeoplysning og voksenuddannelse. Du kan også komme til at arbejde med formidling i institutioner, organisationer og virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De nyuddannedes beskæftigelse fordeler sig over en lang række brancher, heraf flere i den offentlige sektor og inden for undervisning og formidling.

Anden videnservice omfatter bl.a. rådgivning vedrørende virksomheders identitet gennem kommunikationselementer.

Anden operationel service omfatter en række kombinerede administrationsserviceydelser, fx dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice, organisering af kongresser, messer og udstillinger, herunder styring af møder og formidling af personale til at drive de faciliteter, hvor begivenhederne finder sted.

Kategorien Andre omfatter få eller enkeltstående ansættelser i knapt 40 brancher, herunder Forsvaret, informationstjenester og rejsebureauer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

”Jeg kom til dette job fra en topprofessionel verden og skulle nu være eksponent for...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.