kandidatuddannelse i Kultur og formidling
Kandidatuddannelse

Kultur og formidling

Du lærer at identificere kulturelle fænomener, samspil og mønstre, at analysere konflikter og modsætninger i en global og medieret verden og at målrette formidling.

Fakta

Navn:
Kultur og formidling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på formidling både i teori og i praksis og på problemstillinger, der er knyttet til kulturformidling, både på kulturinstitutioner, i hverdagskulturen, i kulturpolitiske forvaltningssammenhænge samt i organisationer og virksomheder. Du undervises i kulturteori og -historie, kulturanalyse, kulturanalytisk metode og kulturpolitik.

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som kulturplanlægger, projektudvikler, frivilligkonsulent, kulturforsker eller kommunikationsmedarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kultur og formidling undersøger og analyserer du forskellige kulturelle fænomener i samfundet i både historisk, nutidigt og praktisk perspektiv. Det kan være forskellige former for audio-visuel eller materiel kultur, deltagerorienteret formidlingsdesign samt sociale medier – placeret og fortolket i en kulturel kontekst.

Du får undervisning i følgende grundlæggende emneområder:

  • Kulturteori og -historie
  • Kulturanalyse
  • Kulturformidling
  • Kulturanalytisk metode
  • Kulturpolitik og institutionsanalyse

Du har undervejs mulighed for at specialisere dig inden for fx følgende emneområder: kulturindustri og oplevelseskultur, kulturmøder, kunstformidling, kulturpolitisk praksis, æstetik og forbrug, kulturarv, erindringskultur og identitet, herunder spørgsmål relateret til krop, køn, etnicitet og klasse..

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt kurser og mere selvstændigt projektarbejde. Der er mulighed for at komme i praktik.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kultur og formidling som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En række bacheloruddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab kan give adgang til uddannelsen, hvis de indeholder minimum 60 ECTS inden for følgende områder:

  • Kulturanalyse
  • Historie og samfundsforho​ld

Du skal som minimum have 10 ECTS inden for hvert af områderne, og du vil blive vurderet ud fra en motiveret ansøgning.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Afhængigt af din bacheloruddannelse giver uddannelsen mulighed for ansættelse både i det private og i det offentlige, bl.a. som kulturplanlægger, projektudvikler og -koordinator, kommunikations- og informationsmedarbejder eller forsknings - og formidlingsmedarbejder.

Du kan komme til at arbejde med forskellige former for kulturel formidling, fx i forbindelse med folkeoplysning og voksenuddannelse. Du kan også komme til at arbejde med formidling i institutioner, organisationer og virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

”Jeg kom til dette job fra en topprofessionel verden og skulle nu være eksponent for...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.