studerende arbejder
Kandidatuddannelse

Kultur og formidling

Du lærer at identificere kulturelle fænomener, samspil og mønstre, at analysere konflikter og modsætninger i en global verden og at målrette formidling.

Fakta

Navn:
Kultur og formidling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på formidling både i teori og i praksis og på problemstillinger, der er knyttet til kulturformidling, både på kulturinstitutioner, i hverdagskulturen, i kulturpolitiske forvaltningssammenhænge samt i organisationer og virksomheder. Du undervises i kulturteori og -historie, kulturanalyse, kulturanalytisk metode og kulturpolitik.

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som kulturplanlægger, projektudvikler, frivilligkonsulent, kulturforsker eller kommunikationsmedarbejder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kultur og formidling undersøger og analyserer du forskellige kulturelle fænomener i samfundet i både historisk, nutidigt og praktisk perspektiv. Det kan være forskellige former for audio-visuel eller materiel kultur, deltagerorienteret formidlingsdesign samt sociale medier – placeret og fortolket i en kulturel kontekst.

Emner

Du får undervisning i følgende grundlæggende emneområder:

  • Kulturteori og -historie
  • Kulturanalyse
  • Kulturformidling
  • Kulturanalytisk metode
  • Kulturpolitik og institutionsanalyse

Specialiseringer

Du har undervejs mulighed for at specialisere dig inden for fx følgende emneområder: kulturindustri og oplevelseskultur, kulturmøder, kunstformidling, kulturpolitisk praksis, æstetik og forbrug, kulturarv, erindringskultur og identitet, herunder spørgsmål relateret til krop, køn, etnicitet og klasse.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

Praktik

Der er mulighed for praktikforløb.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Afhængigt af din bacheloruddannelse giver uddannelsen mulighed for ansættelse både i det private og i det offentlige, bl.a. som kulturplanlægger, projektudvikler og -koordinator, kommunikations- og informationsmedarbejder eller forsknings - og formidlingsmedarbejder.

Job inden for formidling

Du kan komme til at arbejde med forskellige former for kulturel formidling, fx i forbindelse med folkeoplysning og voksenuddannelse. Du kan også komme til at arbejde med formidling i institutioner, organisationer og virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

”Jeg kom til dette job fra en topprofessionel verden og skulle nu være eksponent for...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.