Kandidatuddannelse

Applied Cultural Analysis

Kandidatuddannelsen kombinerer dele fra antropologi, sociologi og samfundsvidenskab.

Fakta

Navn:
Applied Cultural Analysis
Andre betegnelser:
Anvendt kulturanalyse
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kulturanalytisk indsigt, som kan bruges inden for fx interkulturel kommunikation.

Du får indgående viden om metode, teori, feltarbejde og forskellige kulturteorier og kan beskæftige dig med fx forbrugeradfærd, organisationskultur, livsstil, kulturel mangfoldighed og fænomener inden for oplevelsesøkonomien.

Som færdiguddannet kandidat i anvendt kulturanalyse kan du finde beskæftigelse inden for fx innovation, rådgivning, konsulentvirksomhed og projektledelse. Du kan også varetage planlægningsopgaver i offentlige og private virksomheder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen studerer du kulturanalyse og får et indgående kendskab til kulturteori. Du lærer desuden at omsætte din viden i praksis i forbindelse med fx interkulturel kommunikation, ledelse og innovation.

Det betyder, at du i såvel private som offentlige organisationer vil være i stand til at analysere og komme med handlingsforslag til eventuelle ændringer i en given organisations måde at tænke på, herunder også i relation til produktudvikling og lignende.

Fagområder

Du undervises i bl.a.:

  • Introduktion til anvendt kulturanalyse
  • Metoder til kulturanalyse
  • Teoretiske perspektiver i kulturanalyse
  • Strategier til sammensætning af kulturanalyse
  • Feltarbejde og projektledelse

Der er mulighed for fordybelse i selvvalgte emner.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Applied Cultural Analysis.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i applied cultural analysis foregår i:

Uddannelsen er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Lunds Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for private eller offentlige organisationer, blandt andet inden for felterne innovation, mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information