Studerende læser til undervisningen
Kandidatuddannelse

Advanced Migration Studies

Kandidatuddannelsen i Advanced Migration Studies giver indsigt i den internationale migrations årsager, mønstre og effekter.

Fakta

Navn:
Advanced Migration Studies
Andre betegnelser:
Migrationsstudier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
En relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På baggrund af metodisk og teoretisk viden lærer du at analysere de moderne folkevandringer. Du får en forståelse for såvel muligheder som udfordringer i relation til fx integration.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for politiske institutioner, der arbejder med immigration og integration, private firmaer med forskellige nationaliteter ansat, eller i NGO-organisationer der arbejder med migrationsrelaterede emner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Konflikterne i de nordafrikanske lande og i Mellemøsten samt fattigdomsproblemer i andre lande giver den vestlige del af verden nogle udfordringer. Samtidig har man brug for udenlandsk arbejdskraft, så folkeslagenes bevægelighed kan også give nogle muligheder.

Men hvordan sikrer man immigranternes vilkår, undgår at dræne udviklingslandene for deres intellektuelle ressourcer samt undgår kulturelle konflikter dér, hvor de søger hen? Disse spørgsmål vil du bl.a. beskæftige dig med på studiet.

Tværfaglig uddannelse

Kandidatuddannelsen i migrationsstudier kombinerer elementer fra humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, herunder etnologi, antropologi, sociologi, religionssociologi, historie, filosofi, statskundskab, sociolingvistik, pædagogik og litteratur- og medievidenskab.

Kvantitative og kvalitative metoder

Du lærer også at benytte både kvantitative og kvalitative metoder til at analysere betydningen af bl.a. kulturel baggrund, religion og politisk forskellighed i forhold til at opnå en vellykket integration.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Advanced Migration Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Advanced Migration Studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for politiske institutioner, der arbejder med immigration og integration, eller i private firmaer, der har ansatte eller skal rekruttere ansatte fra udlandet med forskellig nationalitet.

Det kan også være job i NGO-organisationer, der arbejder med migrationsrelaterede emner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information