kandidatuddannelse i Tværkulturelle studier
Kandidatuddannelse

Tværkulturelle studier

På uddannelsen i tværkulturelle studier arbejder du med kultur på tværs af landegrænser.

Fakta

Navn:
Tværkulturelle studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig bl.a. i en regions forhold inden for politik, kultur, samfund og religion og får viden om, hvordan man kan anvende teorier og metoder på komplekse tværkulturelle problemstillinger.

Med kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier har du jobmuligheder inden for erhvervslivet, offentlige instituioner og NGO'er, hvor du vil kunne rådgive i forhold til analyser af tværkulturelle, globale eller regionale problemstilinger.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen studerer du tværkulturelle forhold i en globaliseret verden. 

Specialisering

Du får på uddannelsen mulighed for at specialisere dig i en region (fx Asien, Mellemøsten, Østeuropa eller Arktis). 

Emner

Uddannelsen omfatter følgende områder:

  • Kultur- og samfundsanalyse (tværkulturel forståelse)
  • Regional specialisering
  • Kulturel oversættelse (tværkulturel forståelse)
  • Aktuel tematisk problemstilling (praksisrelaterede studier)
  • Projekt- og organisationsforståelse (praksisrelaterede studier)

Uddannelsen giver dig det teoretiske fundament til at medvirke til problemløsning i arbejdsforhold, der går på tværs af sproglige, kulturelle, sociale og religiøse forhold.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, dialogseminarer, input fra erhvervslivet, projektorienteret forløb og mere selvstændigt projektarbejde. Ofte i grupper og med vejledning fra forskere.

Du får på uddannelsens 3. semester mulighed for at omsætte din viden til praksis samt styrke din formidling og virksomhedsforståelse i forbindelse med bl.a. et projektorienteret forløb.

Sprog

Materialet til undervisningen er primært på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både det offentlige og det private, hvor globalisering og tværkulturelle forhold i stigende grad er en udfordring.

Du vil kunne arbejde med at analysere tværkulturelle problemstillinger og regionale forhold og derved kunne rådgive virksomheder og institutioner om potentialer og mulige løsninger på barrierer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information