kandidatuddannelse i Tværkulturelle studier
Kandidatuddannelse

Tværkulturelle studier

På uddannelsen i tværkulturelle studier arbejder du med kultur på tværs af landegrænser.

Fakta

Navn:
Tværkulturelle studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig bl.a. i en regions forhold inden for politik, kultur, samfund og religion og får viden om, hvordan man kan anvende teorier og metoder på komplekse tværkulturelle problemstillinger.

Med kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier har du jobmuligheder inden for erhvervslivet, offentlige instituioner og NGO'er, hvor du vil kunne rådgive i forhold til analyser af tværkulturelle, globale eller regionale problemstilinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen studerer du tværkulturelle forhold i en globaliseret verden. Du får på uddannelsens 3. semester mulighed for at omsætte din viden til praksis samt styrke din formidling og virksomhedsforståelse i forbindelse med bl.a. et projektorienteret forløb.

Områder

Uddannelsen omfatter følgende områder:

 • Kultur- og samfundsanalyse (tværkulturel forståelse)
 • Regional specialisering
 • Kulturel oversættelse (tværkulturel forståelse)
 • Aktuel tematisk problemstilling (praksisrelaterede studier)
 • Projekt- og organisationsforståelse (praksisrelaterede studier)

Uddannelsen giver dig det teoretiske fundament til at medvirke til problemløsning i arbejdsforhold, der går på tværs af sproglige, kulturelle, sociale og religiøse forhold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, dialogseminarer, input fra erhvervslivet, projektorienteret forløb og mere selvstændigt projektarbejde - ofte i grupper og med vejledning fra forskere. Materialet til undervisningen er primært på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder tværkulturelle studier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier:

 • Arabisk
 • Balkanstudier
 • Grønlandske og arktiske studier
 • Grækenlandsstudier
 • Hebraisk
 • Indianske sprog og kulturer
 • Indologi
 • Indonesisk/sydøstasienstudier
 • Japanstudier
 • Kinastudier
 • Koreastudier
 • Moderne Indien og Sydasienstudier
 • Nederlandsk
 • Persisk
 • Polsk
 • Portugisiske og brasilianske studier
 • Religionsvidenskab med propædeutik
 • Russisk
 • Spansk sprog og kultur
 • Thai/sydøstasienstudier
 • Tibetologi

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både det offentlige og det private, hvor globalisering og tværkulturelle forhold i stigende grad er en udfordring.

Du vil kunne arbejde med at analysere tværkulturelle problemstillinger og regionale forhold og derved kunne rådgive virksomheder og institutioner om potentialer og mulige løsninger på barrierer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, kommunikation og erhvervssprogligt arbejde samt organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information