kandidatuddannelse i Religionsvidenskab
Kandidatuddannelse

Religionsvidenskab

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden om verdens forskellige religioner og deres udvikling gennem tiden, herunder religionernes aktuelle betydning.

Fakta

Navn:
Religionsvidenskab
Andre betegnelser:
Religionsstudier, Religionshistorie, Religionssociologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen læser du forskellige slags religiøse tekster og ser på, hvilken betydning religion har for mennesker i dag, samt den rolle den spiller i kulturmøder og i skabelsen af nationale og etniske identiteter.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde inden for undervisning og forskning, i internationale virksomheder, humanitære organisationer, ved museer og andre kulturinstitutioner eller i forlagsbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du uddybet din indsigt i forskellige religioner og deres samspil med samfund og kultur. Du lærer at fortolke og analysere forskellige religioner og religiøse fænomener i deres kulturelle og historiske sammenhæng.

Generel viden om religion

Uddannelsen giver en generel viden om religion på humanistisk, samfundsteoretisk og filosofisk grundlag. Du får desuden almene kompetencer i at arbejde fagligt og selvstændigt med humanistiske emner, der involverer teori og metode inden for historie, filosofi, sociologi, antropologi, psykologi og filologi.

Mødet mellem religioner

Du vil arbejde med mødet mellem forskellige religioner og kulturer. Studiet af religion er primært baseret på læsning af tekster, men kan også involvere projekter i form af sociologiske undersøgelser og feltarbejder eller praktik.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder religionsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen giver mulighed for specialisering i henh. religionshistorie, religionsvidenskab samt gymnasierettet profil.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i religionsvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i religionsvidenskab eller asienstudier giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder religionsstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i religionsstudier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse med religion som centralt fag giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder religionsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i religionsvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i religionsvidenskab eller religionsstudier giver adgang til uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder dels inden for undervisning og forskning dels inden for offentlig administration, museer, biblioteker, konsulentvirksomhed samt humanitære organisationer.

Du kan, ud over undervisning, komme til at arbejde med såvel personaleudvikling som med kommunikation og formidling.

Job inden for undervisning

Religion er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du religion med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kultur- og museumsarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information