kandidatuddannelse i Religionsvidenskab
Kandidatuddannelse

Religionsvidenskab

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden om verdens forskellige religioner og deres udvikling gennem tiden, herunder religionernes aktuelle betydning.

Fakta

Navn:
Religionsvidenskab
Andre betegnelser:
Religionsstudier, Religionshistorie, Religionssociologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen læser du forskellige slags religiøse tekster og ser på, hvilken betydning religion har for mennesker i dag, samt den rolle den spiller i kulturmøder og i skabelsen af nationale og etniske identiteter.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde inden for undervisning og forskning, i internationale virksomheder, humanitære organisationer, ved museer og andre kulturinstitutioner eller i forlagsbranchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du uddybet din indsigt i forskellige religioner og deres samspil med samfund og kultur. Du lærer at fortolke og analysere forskellige religioner og religiøse fænomener i deres kulturelle og historiske sammenhæng.

Emner

Du vil arbejde med mødet mellem forskellige religioner og kulturer. Uddannelsen giver en generel viden om religion på humanistisk, samfundsteoretisk og filosofisk grundlag. Du får desuden almene kompetencer i at arbejde fagligt og selvstændigt med humanistiske emner, der involverer teori og metode inden for historie, filosofi, sociologi, antropologi, psykologi og filologi.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og kurser, men kan også involvere projekter i form af sociologiske undersøgelser og feltarbejder eller praktik.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder dels inden for undervisning og forskning dels inden for offentlig administration, museer, biblioteker, konsulentvirksomhed samt humanitære organisationer.

Du kan, ud over undervisning, komme til at arbejde med såvel personaleudvikling som med kommunikation og formidling.

Pædagogikum

Religion er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du religion med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information