Kandidat i globale områdestudier
Kandidatuddannelse

Globale områdestudier

På uddannelsen videreudvikler du dine sproglige færdigheder inden for det valgte sprogområde og studerer forhold inden for politik og samfund, historie, medier og kultur.

Fakta

Navn:
Globale områdestudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge dine område- og sprogkompetencer i en tværregional og global kontekst. Sammen med andre studerende inden for de øvrige sprogområder lærer du at forstå, analysere og kommunikere spørgsmål af global betydning og sætte din egen områdekompetence ind i et globalt perspektiv.

Som færdiguddannet har du bl.a. jobmuligheder i globale virksomheder eller i organisationer, der deltager i internationalt udviklingsarbejde, inden for forvaltning, diplomati, kulturformidling og turisme. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen omfatter områdestudierne Brasilianske Studier, Indien- og Sydasienstudier, Japanstudier, Kinastudier samt Ruslandstudier.

Sammen med studerende med en baggrund inden for de forskellige områdestudier kommer du til at arbejde med at skabe tværregionale perspektiver på aktuelle globale spørgsmål.

Du vil også fortsætte med at udvide dine kundskaber inden for dit specialiserede sprog og gå i dybden med forskellige kvalitative metoder.

Områder

Der undervises i bl.a. følgende områder:

  • Regioner i global historie
  • Politiske institutioner i et komparativt perspektiv
  • Interkulturel analyse
  • Regionale perspektiver på globale udfordringer

Linjer

Uddannelsen er delt op i to linjer:

  • Den almene linje er for bachelorer i enten Brasilianske Studier, Indien- og Sydasienstudier, Japanstudier, Kinastudier eller Ruslandstudier
  • B-linjen er for studerende fra kinastudier, som har et tilvalg i et andet fag

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for et projektorienteret forløb (praktik) eller udvekslingsophold ved et internationalt universitet på 3. semester.

På B-linjen er undervisningen på 3. semester udlagt til East China Normal University (ECNU) i Shanghai.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for projektledelse og arbejde med cases fra erhvervslivet, organisationer, NGO’er og statslige organer.

Du vil også kunne arbejde inden for undervisning, eller med oversættelse og tolkning, hvis du sprogligt dygtiggør dig yderligere.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information