Kandidat i globale områdestudier
Kandidatuddannelse

Globale områdestudier

Du videreudvikler dine sproglige færdigheder inden for det valgte sprogområde og studerer forhold inden for politik og samfund, historie, medier og kultur.

Fakta

Navn:
Globale områdestudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge dine område- og sprogkompetencer i en tværregional og global kontekst. Sammen med andre studerende inden for de øvrige sprogområder lærer du at forstå, analysere og kommunikere spørgsmål af global betydning og sætte din egen områdekompetence ind i et globalt perspektiv.

Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i  globale virksomheder eller i organisationer, der deltager i internationalt udviklingsarbejde, inden for forvaltning, diplomati, kulturformidling og turisme. Du vil også kunne arbejde inden for undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen omfatter områdestudierne japanstudier, kinastudier, indien- og sydasienstudier, brasilianske studier samt ruslandstudier.

Sammen med studerende med baggrund inden for forskellige sprogbaserede bacheloruddannelser kommer du til at arbejde med at skabe tværregionale perspektiver på presserende globale spørgsmål. Du vil i integration med disse problemstillinger fortsætte med at udvide dine kundskaber inden for dit specialiserede sprog og gå i dybden med forskellige kvalitative metoder.

Områder

Der undervises i bl.a. følgende områder:

 • Regioner i global historie
 • Politiske institutioner i et komparativt perspektiv
 • Interkulturel analyse
 • Anvendt kvalitativ forskningsmetode
 • Projektledelse
 • Regionale perspektiver på globale udfordringer

Uddannelsen er delt op i to linjer. Den almene linje er for bachelorer i enten kinastudier, japanstudier, ruslandstudier, brasilianske studier eller indien- og sydasienstudier. B-linjen er for studerende fra kinastudier, som tager et tilvalg i et andet fag inden for gymnasiets fagrække for at kvalificere sig til at undervise i gymnasiet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. På 3. semester er der mulighed for et projektorienteret forløb (praktik) eller udvekslingsophold ved  et internationalt universitet. På 3. semester af B-linjen er undervisningen udlagt til East China Normal University (ECNU) i Shanghai.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fra september 2018 globale områdestudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Japanstudier (AU og KU)
 • Kinastudier (AU og KU)
 • Sydasienstudier (AU)
 • Brasiliansk (AU)
 • Portugisiske og brasilianske studier (KU)
 • Rusland- og balkanstudier (AU)
 • Østeuropastudier (KU)
 • Moderne indien- og sydasienstudier (KU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for projektledelse og arbejde med cases fra erhvervslivet, organisationer, NGO’er og statslige organer.

Du vil også kunne arbejde inden for undervisning, eller med oversættelse og tolkning, hvis du sprogligt dygtiggør dig yderligere.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information