kandidatuddannelse i Portugisiske og brasilianske studier
Kandidatuddannelse

Portugisiske og brasilianske studier

På kandidatuddannelsen i portugisiske og brasilianske studier videreudvikler du dine sproglige færdigheder i forhold til bachelorniveauet.

Fakta

Navn:
Portugisiske og brasilianske studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du studerer sprog, samfundsforhold, kultur og historie i den portugisisktalende del af verden, hvilket omfatter lande som Portugal, Brasilien, Mozambique og Angola.

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. oversættelse og tolkning samt forskning og undervisning. Du kan også arbejde i internationale organisationer som fx UNICEF eller Dansk Røde Kors, eller i virksomheder, der samarbejder med portugisisktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at specialisere dig geografisk, fx inden for Latinamerika eller Afrika. Du kan desuden specialisere dig inden for sprog, litteratur, kultur, samfundsforhold eller historie.

Fokusområder

Du kan vælge en toning i latinamerikastudier, der retter sig mod nogle af de tidligere koloniområder, eller du kan fokusere på Portugal og dets sprog, historie og aktuelle samfundsforhold.

Endelig har du mulighed for at inddrage emner fra andre fag svarende til op til et år.

Erhvervsprofiler

Du har mulighed for at vælge mellem to faste erhvervsprofiler på kandidatuddannelsen:

  • Oversættelse og formidling
  • Europas kulturelle identiteter

Undervisningsform

Undervisningen bygger på en høj grad af selvstudium under vejledning af fagets undervisere. Der er mulighed for at deltage i et projektorienteret forløb eller tage på studieophold i udlandet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder portugisiske og brasilianske studier som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i portugisiske og brasilianske studier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Portugisiske og brasilianske studier fra KU
  • Brasilianske studier fra AU

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for bl.a. oversættelse og tolkning samt forskning og undervisning. Der er også jobmuligheder inden for internationale organisationer, eksempelvis Dansk Røde Kors, UNICEF og EU.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde, administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information