kandidatuddannelse i Portugisiske og brasilianske studier
Kandidatuddannelse

Portugisiske og brasilianske studier

På kandidatuddannelsen i portugisiske og brasilianske studier videreudvikler du dine sproglige færdigheder i forhold til bachelorniveauet.

Fakta

Navn:
Portugisiske og brasilianske studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du studerer sprog, samfundsforhold, kultur og historie i den portugisisktalende del af verden, hvilket omfatter lande som Portugal, Brasilien, Mozambique og Angola.

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. oversættelse og tolkning samt forskning og undervisning. Du kan også arbejde i internationale organisationer som fx UNICEF eller Dansk Røde Kors, eller i virksomheder, der samarbejder med portugisisktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at specialisere dig geografisk, fx inden for Latinamerika eller Afrika. Du kan desuden specialisere dig inden for sprog, litteratur, kultur, samfundsforhold eller historie.

Fokusområder

Du kan vælge at fokusere på nogle af de tidligere koloniområder i fx Latinamerika, eller du kan fokusere på Portugal og dets sprog, historie og aktuelle samfundsforhold.

Endelig har du mulighed for at inddrage emner fra andre fag svarende til op til et år.

Specialiseringer

Du har mulighed for at vælge mellem to faste erhvervsprofiler på kandidatuddannelsen:

  • Oversættelse og formidling
  • Europas kulturelle identiteter

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen bygger på en høj grad af selvstudium under vejledning af fagets undervisere. 

Praktik

Der er mulighed for at tage et projektorienteret forløb i en organisation eller virksomhed.

Udlandsophold

Der er mulighed for tage på studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. 

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs om

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig mulighed for at arbejde med bl.a. oversættelse og tolkning samt forskning og undervisning. 

Der er også jobmuligheder inden for internationale organisationer, eksempelvis Dansk Røde Kors, UNICEF og EU.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information