kandidatuddannelse i Fransk sprog, litteratur og kultur
Kandidatuddannelse

Fransk sprog, litteratur og kultur

Fransk sprog, litteratur og kultur på kandidatniveau giver mulighed for uddybende viden om det franske sprogs opbygning og brug.

Fakta

Navn:
Fransk sprog, litteratur og kultur
Andre betegnelser:
Fransk
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen indgår også emner om fransk litteratur og kulturhistorie samt om franske samfundsforhold. Du har mulighed for at vælge profil alt efter, hvad du ønsker at arbejde med senere.

Du kan efter endt uddannelse gøre karriere inden for bl.a. undervisning, oversættelse og tolkning. Du kan også varetage andre formidlende og pædagogiske opgaver i både offentlige og private virksomheder, fx i konsulentvirksomheder eller i internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med fransk på et højt sprogligt og videnskabeligt niveau. Det gælder såvel fransk sprog, hvor du lærer at udtrykke dig på et flydende og korrekt fransk, som Frankrigs og andre fransktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold.

Uddannelsens profiler

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge mellem forskellige profiler, alt efter hvilken jobretning du satser på. Uddannelsesstederne udbyder følgende profiler:

  • Underviser/gymnasielærer (KU)
  • Oversættelse og formidling (KU)
  • Europas kulturelle identiteter (KU)
  • Journalistisk formidling (AU)
  • Undervisning i teori og praksis (AU)
  • Humanistisk innovation (AU)

Du lærer også at analysere, strukturere og formidle omfattende og komplicerede emner, bl.a. i forbindelse med specialeskrivningen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, herunder gruppearbejde. Der er mulighed for studieophold i udlandet, bl.a. med henblik på at træne den sproglige del.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

På KU hedder uddannelsen fransk sprog og kultur og udbydes som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder ikke længere en enfaglig kandidatuddannelse i fransk. Denne er erstattet af kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, engelsk-fransk. Der er stadig mulighed for optagelse på den tofaglige kandidatuddannelse fransk med kandidattilvalg, som giver undervisningskompetence i både fransk og tilvalgsfaget.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bachelor i fransk sprog, litteratur og kultur giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have bestået dansk på A-niveau.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for især undervisning, formidling, kommunikation eller administration i forbindelse med fransktalende lande og undervisning i fransk sprog.

Job inden for formidling

Du kan fx finde arbejde inden for kulturformidling som redaktør på et forlag, som redaktør eller skribent i pressen eller i forbindelse med webkommunikation, der kræver et godt kendskab til fransk sprog og franske kultur- og samfundsforhold.

Der er også mulighed for at finde job i internationale organisationer samt private og offentlige virksomheder, der har et nært samarbejde med de fransktalende lande.

Job inden for undervisning

Fransk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du fransk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information