erhvervssproglig medarbejder
Job

Erhvervssproglig medarbejder

Erhvervssproglige medarbejdere har i mange tilfælde brede arbejdsopgaver både inden for salg, markedsføring, eksport, reklame og turisme.

Fakta

Arbejdssteder:
Handelsvirksomheder, EU, Internationale organisationer, Udenrigsministeriet, Ambassader, Universiteter
Stillingsbetegnelser:
Kommunikationsmedarbejder, Korrespondent, Oversætter, Technical writer, Marketingskonsulent, Projektleder, Kundemedarbejder

De kan fx være ansat som projektkoordinatorer eller arbejde med skriftlig og mundtlig kommunikation.

For alle arbejdsområderne gælder det, at virkelig effektiv information på fremmede sprog er en vanskelig opgave, som fordrer et indgående kendskab både til sproget og til samfundet og kulturen i det pågældende sprogområde. Derfor vil de mere krævende opgaver normalt forudsætte, at du har en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

erhvervssproglig medarbejder
Sproglige kvalifikationer er helt afgørende i arbejdet med erhvervssproglig kommunikation.

Denne artikel beskriver de jobfunktioner, hvor erhvervssprogligt arbejde udføres i praksis. Erhvervssprogligt arbejde adskiller sig fra andet formidlingsarbejde med sprog ved at omfatte arbejde med den særlige sprogbrug og terminologi, der bruges inden for erhvervslivet, både på dansk og et eller flere fremmedsprog.

Om andre typer af arbejde med kommunikation, se Informationsmedarbejder og Journalist.

Som erhvervssproglig kommunikations- eller informationsmedarbejder arbejder du med en virksomheds skriftlige og mundtlige kommunikation.

Skriftlig kommunikation kan fx være informationsmateriale i form af tekster i både on-line medier og trykte medier til virksomhedens kunder. Det kan også være intern kommunikation, fx medarbejderblad, eller det kan være pressemeddelelser eller tekster til markedsføringskampagner. Om arbejdet med reklametekster, se Tekstforfatter.

Som teknisk skribent eller technical writer udarbejder du kommunikation om virksomhedens produkter til brug i markedsføring, produktinformation eller brugervejledninger.

Den mundtlige kommunikation kan fx bestå i at tale og forhandle med danske eller udenlandske kunder og leverandører, eller i at tale med pressen.

Du kan også deltage i den overordnede strategi bag en virksomheds kommunikation og sprogpolitik. Nogle kommunikationsmedarbejdere har som del af jobbet at rådgive og sparre med direktion og ledergruppe, foruden at være udførende i forhold til det daglige kommunikations- og pressearbejde.

Generelt vil din opgave være at vide, hvordan man præsenterer information på en måde, så den bliver læst eller opfattet rigtigt i forhold til formålet og målgruppen.

Dette gælder både internt i virksomheden og i forhold til omverdenen. Derfor er det vigtigt, at du har indsigt i de muligheder og begrænsninger, som knytter sig til sproglige og kulturelle forskelle.

Som sprogkonsulent eller sproglig rådgiver arbejder du som regel med tekst eller tale, som andre har produceret eller er i gang med at producere. Om strategisk kommunikation, se PR- og kommunikationsrådgiver.

Du kan fx oversætte breve og andre tekster til og fra dansk, men du kan også rette eller revidere andre medarbejderes tekster. Dine rettelser eller din feedback skal sikre, at retskrivning og grammatik er i orden, at formuleringerne er gode, og at sproget passer til målgruppen.

Mange har opgaver i forbindelse med udenlandske samarbejdspartneres besøg her i landet. Nogle arbejder som sekretærer, direktionssekretærer eller chefsekretærer.

Nogle stillinger, fx i Udenrigsministeriet eller store virksomheder, kan indebære, at du skal rejse meget eller være udstationeret i udlandet i en periode. I visse stillinger ved danske ambassader i udlandet har man forflyttelsespligt. Det betyder, at man højst må arbejde 4 år på hver post.

Erhvervssproglige medarbejdere kan også ansættes på universiteter eller i virksomheders forskningsafdelinger. Her udarbejder de manuskripter, referee  reports eller de laver korrektur på videnskabelige artikler.

På universiteter og andre uddannelsesinstitutioner kan de kan også indgå i studieadministrationen, stå for mødeservicering, post, personalesager eller være tovholder på rækker af videnskabelige foredrag.

Arbejdsplads

Du kan bl.a. finde arbejde i internationale virksomheder og danske virksomheder, der handler eller samarbejder med udlandet. Du kan også komme til at arbejde i internationale organisationer, fx EU.

Nogle arbejder inden for Lufttransport og spedition, se Hjælpevirksomhed til transport.

Andre arbejdspladser er uddannelsesinstitutioner, fx universiteter og professionshøjskoler, se Videregående uddannelsesinstitutioner.

I staten er der især job i Udenrigsministeriet og på ambassader eller repræsentationer i udlandet. Se Offentlig administration samt Internationale organisationer og organer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kommunikationsarbejder35.838 kr.-36.841 kr.
Erhvervssproglig korrespondent, Teknisk oversætter34.722 kr.--
Korrespondent22.713 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Udviklingen medfører, at opgaverne til erhvervssproglige medarbejdere bliver flere og bredere end tidligere. Derfor kan en kommunikationsmedarbejder arbejde i forskellige afdelinger og få mange typer af opgaver.

Jobmulighederne vil være bedst, hvis man behersker mere end et sprog, og den er bedst for kombinationer med engelsk, fransk og tysk. Der er lidt flere job i hovedstaden end i provinsen.

Mere uddannelse

Forbundet Kommunikation og Sprog og Landsforeningen for Erhvervssprog og Kommunikation i HK (LAK) afholder en lang række forskellige kurser for erhvervssproglige medarbejdere.

Handelshøjskolerne udbyder en række korte eller længere kurser under åben uddannelse for bl.a. erhvervssproglige medarbejdere.

Mange tager et eller flere moduler på deltidsuddannelser for at udvide deres arbejdsområde, se fx diplomuddannelser.

Få mere at vide

Forbundet Kommunikation og Sprog
www.kommunikationogsprog.dk

HK/Privat
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.