kandidatuddannelse i Spansk sprog og kultur
Kandidatuddannelse

Spansk sprog og kultur

Du får uddybet dit kendskab til Spaniens og Latinamerikas kultur og samfund. Samtidig videreudvikler du dine færdigheder i skriftlig og mundtlig spansk.

Fakta

Navn:
Spansk
Andre betegnelser:
Spanske og spanskamerikanske studier, Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil have mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder og derved skærpe dine individuelle kompetencer.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde arbejde inden for undervisning og forskning, projektstyring, oversættelse og tolkning. Du kan også få job i en privat virksomhed, hvor du kan arbejde med kommunikation eller salg og eksport til spansktalende lande.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med studiet af Spanien og Latinamerikas kultur, historie og samfundsforhold. Du får her mulighed for at fordybe dig mere inden for bestemte områder.

Du forbedrer dine sproglige færdigheder i skriftlig og mundtlig spansk samt oversættelse. Samtidig udvikler du dine evner inden for skriftlig og mundtlig formidling til bestemte målgrupper, og du lærer at kommunikere.

Specialisering

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for et område, der særligt interesserer dig. Det kan fx være:

  • Latinamerikanske studier
  • Oversættelse og formidling
  • Europas kulturelle identiteter
  • Gymnasielærer

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, herunder gruppearbejde. 

På Aarhus Universitet kan du få et karriereintroducerende modul eller et såkaldt profilsemester, der kan fx være tale om en gymnasiepraktik eller et formidlingsmodul.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for studieophold i udlandet, bl.a. med henblik på at træne den sproglige del.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i spansk sprog og kultur foregår i:

KU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Spansk sprog og kultur

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse arbejdsopgaver, hvor der kræves omfattende kendskab til de spansktalende landes kultur og samfundsforhold samt en høj grad af kompetence i sproget.

Oversættelse og tolkning

Du kan arbejde med oversættelse og tolkning. 

Pædagogikum

Spansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information