kandidatuddannelse i Spansk sprog og kultur
Kandidatuddannelse

Spansk sprog og kultur

På kandidatuddannelsen får du uddybet dit kendskab til Spaniens og Latinamerikas kultur og samfund. Samtidig videreudvikler du dine færdigheder i skriftlig og mundtlig spansk.

Fakta

Navn:
Spansk
Andre betegnelser:
Spanske og spanskamerikanske studier, Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil have mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder og derved skærpe dine individuelle kompetencer.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde arbejde inden for undervisning og forskning, projektstyring, oversættelse og tolkning. Du kan også få job i en privat virksomhed, hvor du kan arbejde med kommunikation eller salg og eksport til spansktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med studiet af Spanien og Latinamerikas kultur, historie og samfundsforhold. Du får her mulighed for at fordybe dig mere inden for bestemte områder.

Du forbedrer dine sproglige færdigheder i skriftlig og mundtlig spansk samt oversættelse. Samtidig udvikler du dine evner inden for skriftlig og mundtlig formidling til bestemte målgrupper, og du lærer at kommunikere.

Uddannelsens indhold varierer fra universitet til universitet; læs mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for et område, der særligt interesserer dig. Det kan fx være:

 • Latinamerikanske studier
 • Oversættelse og formidling
 • Europas kulturelle identiteter
 • Gymnasielærer

På Aarhus Universitet vælger man mellem fem profiler:

 • Underviserprofilen
 • Kommunikationsprofilen
 • Kulturformidlerprofilen
 • Organisations- og entrepreneurprofilen
 • Analyse- og konsulentprofilen

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, herunder gruppearbejde. Der er mulighed for studieophold i udlandet, bl.a. med henblik på at træne den sproglige del.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder spansk sprog og kultur som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. 

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

 • Spansk sprog og kultur fra KU
 • Spanske og spanskamerikanske studier fra SDU
 • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur fra AU

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder spanske og spanskamerikanske studier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i spanske og spanskamerikanske studier giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder  ikke længere en enfaglig kandidatuddannelse i Spansk. A-linjen er erstattet af kandidatuddannelsen i interkulturelle studier, engelsk-spansk. Der er stadig mulighed for optagelse på den tofaglige B-linje i spansk med kandidattilvalg, som giver undervisningskompetence i både spansk og tilvalgsfaget.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i spansk og og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have kundskaber i dansk svarende til dansk på A-niveau.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for bl.a. oversættelse og tolkning og kvalificerer dig til at løse arbejdsopgaver, hvor der kræves omfattende kendskab til de spansktalende landes kultur og samfundsforhold samt en høj grad af kompetence i sproget.

Du vil også have jobmuligheder inden for undervisning - typisk i gymnasiet, på hf og på handelsskolerne, men også inden for voksen- og fritidsundervisningen.

Spansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du spansk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information