kandidatuddannelse i Spansk sprog og kultur
Kandidatuddannelse

Spansk sprog og kultur

Du får uddybet dit kendskab til Spaniens og Latinamerikas kultur og samfund. Samtidig videreudvikler du dine færdigheder i skriftlig og mundtlig spansk.

Fakta

Navn:
Spansk
Andre betegnelser:
Spanske og spanskamerikanske studier, Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil have mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder og derved skærpe dine individuelle kompetencer.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde arbejde inden for undervisning og forskning, projektstyring, oversættelse og tolkning. Du kan også få job i en privat virksomhed, hvor du kan arbejde med kommunikation eller salg og eksport til spansktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med studiet af Spanien og Latinamerikas kultur, historie og samfundsforhold. Du får her mulighed for at fordybe dig mere inden for bestemte områder.

Du forbedrer dine sproglige færdigheder i skriftlig og mundtlig spansk samt oversættelse. Samtidig udvikler du dine evner inden for skriftlig og mundtlig formidling til bestemte målgrupper, og du lærer at kommunikere.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsens indhold varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Områder

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for et område, der særligt interesserer dig. Det kan fx være:

  • Latinamerikanske studier
  • Oversættelse og formidling
  • Europas kulturelle identiteter
  • Gymnasielærer

Profiler

På Aarhus Universitet kan man ud over udlandsophold og projektorienteret forløb vælge mellem tre profiler:

  • Undervisning i teori og praksis
  • Journalistisk formidling
  • Humanistisk innovation

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, herunder gruppearbejde. Der er mulighed for studieophold i udlandet, bl.a. med henblik på at træne den sproglige del.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder spansk og latinamerikansk sprog og kultur som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i spansk latinamerikansk sprog og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. 

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Spansk og latinamerikansk sprog og kultur fra KU
  • Spanske og spanskamerikanske studier fra SDU
  • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur fra AU

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder ikke længere en enfaglig kandidatuddannelse i Spansk. Denne er erstattet af kandidatuddannelsen i interkulturelle studier, engelsk-spansk. Der er stadig mulighed for optagelse på den tofaglige B-linje i spansk med kandidattilvalg, som giver undervisningskompetence i både spansk og tilvalgsfaget.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i spansk og og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have kundskaber i dansk svarende til dansk på A-niveau.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for bl.a. oversættelse og tolkning og kvalificerer dig til at løse arbejdsopgaver, hvor der kræves omfattende kendskab til de spansktalende landes kultur og samfundsforhold samt en høj grad af kompetence i sproget.

Du vil også have jobmuligheder inden for undervisning - typisk i gymnasiet, på hf og på handelsskolerne, men også inden for voksen- og fritidsundervisningen.

Job inden for undervisning

Spansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du spansk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information