kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer
Kandidatuddannelse

Indianske sprog og kulturer

Kandidatuddannelsen giver dig bl.a. kendskab til nyere teorier og metoder inden for indianske sprog og kulturer, og du lærer at formidle din viden om faget.

Fakta

Navn:
Indianske sprog og kulturer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kendskab til de vigtigste grupper af tidlige indianere i Nordamerika og Sydamerika, ligesom der inddrages de nutidige indianske kulturer, så du får viden om situationen i Mesoamerika i dag.

Som færdiguddannet i indianske sprog og kulturer kan du komme til at arbejde med ulandsforhold eller som formidler på museer, arkiver og biblioteker. Du har også mulighed for at forske videre eller undervise ved universiteter og andre højere læreanstalter.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelse kommer du til at beskæftige dig med det 16. århundredes skriftlige kilder, herunder indianske skriftsystemer.

Du udbygger din faglige viden og får øgede teoretiske og metodiske kompetencer. Du har mulighed for at udvikle og målrette din uddannelse med henblik på dine ønsker til et fremtidigt job.

Emner

Du læser skriftligt materiale, som dengang blev udarbejdet af spaniere og indianere på enten spansk eller på et indiansk sprog. Du lærer også om maya-området og får udbygget dit kendskab til aztekisk litteratur.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen indeholder lidt holdundervisning og meget selvstændigt projektarbejde.

Selvstudium

En stor del af undervisningen ved kandidatuddannelsen er tilrettelagt som selvstudium med individuel vejledning. Det er derfor oplagt at følge undervisning ved andre fag som fx historie, religionssociologi, arkæologi og antropologi.

Sprog

Du vil skulle læse faglitteratur og andre tekster på engelsk og eventuelt andre hovedsprog.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Indianske sprog og kulturer.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med projekter i forbindelse med ulandsforhold eller inden for formidling ved fx forskningsbiblioteker og museer.

En del organisationer og foreninger har udstationeret medarbejdere i landene og arbejder tæt sammen med forskellige grupper i Guatemala og Mexico.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information