kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer
Kandidatuddannelse

Indianske sprog og kulturer

Kandidatuddannelsen giver dig bl.a. kendskab til nyere teorier og metoder inden for indianske sprog og kulturer, og du lærer at formidle din viden om faget på flere niveauer.

Fakta

Navn:
Indianske sprog og kulturer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kendskab til de vigtigste grupper af tidlige indianere i Nordamerika og Sydamerika, ligesom der inddrages de nutidige indianske kulturer, så du får viden om situationen i Mesoamerika i dag.

Som færdiguddannet i indianske sprog og kulturer kan du komme til at arbejde med ulandsforhold eller som formidler på museer, arkiver og biblioteker. Du har også mulighed for at forske videre eller undervise ved universiteter og andre højere læreanstalter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelse kommer du til at beskæftige dig med det 16. århundredes skriftlige kilder, herunder indianske skriftsystemer.

Du læser skriftligt materiale, som den gang blev udarbejdet af spaniere og indianere på enten spansk eller på et indiansk sprog. Du vil også lære om maya-området og får udbygget dit kendskab til aztekisk litteratur.

En stor del af undervisningen ved kandidatuddannelsen er tilrettelagt som selvstudium med individuel vejledning. Det er derfor oplagt at følge undervisning ved andre fag som fx historie, religionssociologi, arkæologi og antropologi.

Kandidatuddannelsen udbygger din faglige viden og giver dig øgede teoretiske og metodiske kompetencer. Du har mulighed for at udvikle og målrette din uddannelse med henblik på dine ønsker til et fremtidigt job.

Undervisningen indeholder lidt holdundervisning og meget selvstændigt projektarbejde. Du vil skulle læse faglitteratur og andre tekster på engelsk og eventuelt andre hovedsprog.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder indianske sprog og kulturer som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i indianske sprog og kulturer.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bachelorudannelse i indianske sprog og kulturer giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med projekter i forbindelse med ulandsforhold eller inden for formidling ved fx forskningsbiblioteker og museer.

En del organisationer og foreninger har udstationeret medarbejdere i landene og arbejder tæt sammen med forskellige grupper i Guatemala og Mexico.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information