Humanistiske kandidatuddannelser

De humanistiske uddannelser handler om menneskelige værdier og forestillinger og deres udtryk i samfund, kultur, sprog og videnskab.

Humaniora dækker dermed over et bredt spektrum af uddannelser inden for sprogfag, historiske fag, kulturelle fag og formidlingsfag.

Du analyserer sprog samt kulturelle og kunstneriske udtryk på et historisk og videnskabeligt grundlag, og du lærer at bruge videnskabelige teorier og metoder som grundlag for dine analyser.

En stor del af de humanistiske uddannelser er sprogfag. Erhvervsprogene indeholder -  udover sprogtilegnelsen - også virksomhedskommunikation. De andre sproguddannelser kombinerer sproget med analyser af et lands kultur, litteratur, historie og samfundsforhold. 

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.