kandidatuddannelse i Klassisk arkæologi
Kandidatuddannelse

Klassisk arkæologi

På kandidatuddannelsen fordyber du dig i den antikke Middelhavsverdens kulturer. Du arbejder med det faglige område, du ønsker at specialisere dig i.

Fakta

Navn:
Klassisk arkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder også med formidling, ligesom uddannelsen giver dig mulighed for at skærpe din individuelle uddannelsesprofil gennem valgfag og praktikophold.

Som færdiguddannet i klassisk arkæologi kan du finde arbejde ved udgravninger og museer i Danmark og i udlandet. Nogle kandidater får også job som kulturformidlere, undervisere eller forskere.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi bygger videre på den teoretiske/metodiske og praktiske uddannelse fra grundfagsstudiet.

Du får kendskab til videregående elementer i fagområdernes discipliner og metoder samt træning i videnskabeligt arbejde.

I uddannelsen indgår feltarbejde og arbejde med restaurering, udgravning, genstandsanalyse og museumsformidling.

Studieområde

Studieområdet er Grækenland og Italiens forhistoriske og antikke kulturer, og du lærer om græske, italienske, etruskiske og romerske kulturer fra bronzealder til og med senantikken. Du vil herunder få indsigt i bl.a. beboelsesmønstre, topografi og billedfortolkning samt økonomiske og sociale forhold.

De antikke kulturers betydning for moderne vestlig, europæisk kultur vil også indgå i undervisningen.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og seminarer, hvor studerende og lærere i fællesskab behandler et tema.

I løbet af uddannelsen er der indlagt praktisk feltarbejde og ekskursioner til eksempelvis middelhavsområdet.

Selvstudium

På KU foregår uddannelsen i høj grad som selvstudium i tæt kontakt med en vejleder.

Sprog

Ved Aarhus Universitet undervises der både på dansk og på engelsk.

Da en del af litteraturen er på tysk, italiensk og fransk, er det også en fordel af have læsefærdighed i disse sprog.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Klassisk arkæologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på museer og inden for undervisning og forskning. Du kan få arbejde ved kulturhistoriske museer og som underviser og formidler.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information