kandidatuddannelse i Klassisk arkæologi
Kandidatuddannelse

Klassisk arkæologi

På kandidatuddannelsen fordyber du dig i den antikke Middelhavsverdens kulturer. Du arbejder med det faglige område, du ønsker at specialisere dig i.

Fakta

Navn:
Klassisk arkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder også med formidling, ligesom uddannelsen giver dig mulighed for at skærpe din individuelle uddannelsesprofil gennem valgfag og praktikophold.

Som færdiguddannet i klassisk arkæologi kan du finde arbejde ved udgravninger og museer i Danmark og i udlandet. Nogle kandidater får også job som kulturformidlere, undervisere eller forskere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi bygger videre på den teoretiske/metodiske og praktiske uddannelse fra grundfagsstudiet.

Du får kendskab til videregående elementer i fagområdernes discipliner og metoder samt træning i videnskabeligt arbejde.

I uddannelsen indgår feltarbejde og arbejde med restaurering, udgravning, genstandsanalyse og museumsformidling.

Studieområde

Studieområdet er Grækenland og Italiens forhistoriske og antikke kulturer, og du lærer om græske, italienske, etruskiske og romerske kulturer fra bronzealder til og med senantikken. Du vil herunder få indsigt i bl.a. beboelsesmønstre, topografi og billedfortolkning samt økonomiske og sociale forhold.

De antikke kulturers betydning for moderne vestlig, europæisk kultur vil også indgå i undervisningen.

I løbet af uddannelsen er der indlagt praktisk feltarbejde og ekskursioner til eksempelvis middelhavsområdet.

På KU foregår uddannelsen i høj grad som selvstudium i tæt kontakt med en vejleder.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og seminarer, hvor studerende og lærere i fællesskab behandler et tema.

Ved Aarhus Universitet undervises der både på dansk og på engelsk. Da en del af litteraturen er på tysk, italiensk og fransk, er det også en fordel af have læsefærdighed i disse sprog.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder klassisk arkæologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i klassisk arkæologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i klassisk arkæologi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder klassisk arkæologi som en linje på den 2-årige kandidatuddannelse i arkæologi.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i klassisk arkæologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i klassisk arkæologi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Du skal desuden have kundskaber i engelsk, der svarer til engelsk B-niveau.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på museer og inden for undervisning og forskning. Du kan få arbejde ved kulturhistoriske museer og som underviser og formidler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information