Kandidatuddannelse i oldtidskundskab
Kandidatuddannelse

Oldtidskundskab

På kandidatuddannelsen i oldtidskundskab uddyber du din viden og dine kompetencer inden for litteratur og materielle levn fra den græske og romerske oldtid.

Fakta

Navn:
Oldtidskundskab
Andre betegnelser:
Klassiske studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får yderligere kendskab til den antikke græske litteratur og lærer at forholde dig kritisk til oversættelser af antikke tekster. I sprogtimerne læser du de antikke forfattere på originalsproget.

Som kandidat kan du med kombination af et andet gymnasiefag få beskæftigelse inden for undervisning, fx i gymnasiet eller inden for forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i oldtidskundskab handler om antik kultur, sprog og materielle levn. Antikkens kultur har haft stor betydning for, hvordan den vestlige verden ser ud i dag, og hvordan mennesker i vesten tænker.

Mulighed for specialisering

Gennem studiet af de klassiske oldtidskulturer får du ud over de traditionelle discipliner mulighed for at specialisere dig og beskæftige dig med emner som historie, retorik, filosofi, religion, politik og samfundsstudier samt receptionshistorie og europæisk identitet.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuel vejledning og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder oldtidskundskab (under klassiske studier) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du vælger mellem to vægtninger: en litterær og en arkæologisk.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i oldtidskundskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse med græsk, latin eller oldtidskundskab som centralt fag giver adgang til uddannelsen. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder oldtidskundskab som en 1½-årig sidefagsuddannelse.

Du kan læse mere om sidefaget på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder oldtidskundskab som et 1-årigt tilvalgsfag.

Du kan læse mere om tilvalgsfaget på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. undervisning og forskning.

Oldtidskundskab er et gymnasiefag. Kombinerer du oldtidskundskab med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information