Temple of Poseidon i Sounion
Kandidatuddannelse

Oldtidskundskab

På kandidatuddannelsen i oldtidskundskab uddyber du din viden og dine kompetencer inden for litteratur og materielle levn fra den græske og romerske oldtid.

Fakta

Navn:
Oldtidskundskab
Andre betegnelser:
Klassiske studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får yderligere kendskab til den antikke græske litteratur og lærer at forholde dig kritisk til oversættelser af antikke tekster.

Som kandidat kan du med kombination af et andet gymnasiefag få beskæftigelse inden for undervisning, fx i gymnasiet eller inden for forskning.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i oldtidskundskab handler om antik kultur, sprog og materielle levn.

Mulighed for specialisering

Gennem studiet af de klassiske oldtidskulturer får du ud over de traditionelle discipliner mulighed for at specialisere dig og beskæftige dig med emner som historie, retorik, filosofi, religion, politik og samfundsstudier samt receptionshistorie og europæisk identitet.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuel vejledning og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Ayddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense. Desuden i København og Aarhus som hhv. sidefag og tilvalgsfag.

Læs om

Uddannelsen oldtidskundskab på Syddansk Universitet (sdu.dk)

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Oldtidskundskab

Andre muligheder

KU udbyder oldtidskundskab som en 1½-årig sidefagsuddannelse. AU udbyder oldtidskundskab som et 1-årigt tilvalgsfag.

Læs mere i UG-artiklerne:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. undervisning og forskning.

Pædagogikum

Oldtidskundskab er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Undervisning og vejledning

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information