Kandidatuddannelse i oldtidskundskab
Kandidatuddannelse

Oldtidskundskab

På kandidatuddannelsen i oldtidskundskab uddyber du din viden og dine kompetencer inden for litteratur og materielle levn fra den græske og romerske oldtid.

Fakta

Navn:
Oldtidskundskab
Andre betegnelser:
Klassiske studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får yderligere kendskab til den antikke græske litteratur og lærer at forholde dig kritisk til oversættelser af antikke tekster.

Som kandidat kan du med kombination af et andet gymnasiefag få beskæftigelse inden for undervisning, fx i gymnasiet eller inden for forskning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i oldtidskundskab handler om antik kultur, sprog og materielle levn.

Mulighed for specialisering

Gennem studiet af de klassiske oldtidskulturer får du ud over de traditionelle discipliner mulighed for at specialisere dig og beskæftige dig med emner som historie, retorik, filosofi, religion, politik og samfundsstudier samt receptionshistorie og europæisk identitet.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuel vejledning og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense. Desuden i København og Aarhus som hhv. sidefag og tilvalgsfag.

Læs om

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Oldtidskundskab.

Andre muligheder

Københavns Universitet udbyder oldtidskundskab som en 1½-årig sidefagsuddannelse. Læs om

Arhus Universitet udbyder oldtidskundskab som et 1-årigt tilvalgsfag. Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. undervisning og forskning.

Pædagogikum

Oldtidskundskab er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information