kandidatuddannelse i Nærorientalsk arkæologi
Kandidatuddannelse

Nærorientalsk arkæologi

På kandidatuddannelse beskæftiger du dig med arkæologiske oldtidsfund fra nærorienten, dvs. Ægypten, Syrien, Libanon, Tyrkiet, Irak, Iran og Den Arabiske Halvø.

Fakta

Navn:
Nærorientalsk arkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer de antikke kulturer at kende ud fra analyser af de materielle levn, dvs. ting fra tidligere tider. Det kan være alt fra kunst og bygningsrester til affald.

Som færdiguddannet kandidat kan du undervise og forske på universiteter eller arbejde på museer med interesse i Vestasien og Ægypten. Du kan ligeledes komme til at arbejde i den offentlige administration.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi bygger videre på grundfagsstudiet i nærorientalske oldtidskulturer.

Du beskæftiger dig med tiden fra de første spor af mennesker til og med de islamiske perioder og kommer også til at studere arkæologisk teori og metode.

Områder

Derudover skal du vælge et af følgende områder:

  • Neolitisering og urbanisering (stenalder og kalkolitikum)
  • Tidlige højkulturer (bronze- og jernalder indtil Alexander den Store)
  • Fra Alexander den Store til Mohammed (ca. 335 - 640 e.Kr.)
  • Islamisk kunst og arkæologi (ca. 640 - 19. årh.)

I løbet af studietiden deltager du i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten.

Uddannelsen er en grenspecialisering inden for Ancient and Medieval Near Eastern Studies.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og individuel vejledning. Faglitteraturen er udelukkende skrevet på engelsk, tysk og fransk. Undervisning foregår primært på dansk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Near Eastern Archaeology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder nærorientalsk arkæologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i nærorientalsk arkæologi eller Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på museer med samlinger fra Vestasien og Ægypten eller i den offentlige administration, fx i Udenrigsministeriet eller i anden offentlig forvaltning.

Du kan også finde arbejde inden for undervisning og forskning, bl.a. på universiteter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og biblioteks- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde med forskning ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information