Nærorientalsk arkæologi
Kandidatuddannelse

Nærorientalsk arkæologi

På kandidatuddannelse beskæftiger du dig med arkæologiske oldtidsfund fra nærorienten, dvs. Ægypten, Syrien, Libanon, Tyrkiet, Irak, Iran og Den Arabiske Halvø.

Fakta

Navn:
Nærorientalsk arkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer de antikke kulturer at kende ud fra analyser af de materielle levn, dvs. ting fra tidligere tider. Det kan være alt fra kunst og bygningsrester til affald.

Som færdiguddannet kandidat kan du undervise og forske på universiteter eller arbejde på museer med interesse i Vestasien og Ægypten. Du kan ligeledes komme til at arbejde i den offentlige administration.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi bygger videre på grundfagsstudiet i nærorientalske oldtidskulturer.

Du beskæftiger dig med tiden fra de første spor af mennesker til og med de islamiske perioder og kommer også til at studere arkæologisk teori og metode.

Områder

Derudover skal du vælge et af følgende områder:

  • Neolitisering og urbanisering (stenalder og kalkolitikum)
  • Tidlige højkulturer (bronze- og jernalder indtil Alexander den Store)
  • Fra Alexander den Store til Mohammed (ca. 335 - 640 e.Kr.)
  • Islamisk kunst og arkæologi (ca. 640 - 19. årh.)

I løbet af studietiden deltager du i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten.

Uddannelsen er en grenspecialisering inden for Ancient and Medieval Near Eastern Studies.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Near Eastern Archaeology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og individuel vejledning.

Sprog

Faglitteraturen er udelukkende skrevet på engelsk, tysk og fransk. Undervisning foregår primært på dansk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen nærorientalsk arkæologi på Københavns Universitet (ku.dk)

KU udbyder også en bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi).

Læs mere i UG-artiklen:

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på museer med samlinger fra Vestasien og Ægypten eller i den offentlige administration, fx i Udenrigsministeriet eller i anden offentlig forvaltning.

Du kan også finde arbejde inden for undervisning og forskning, bl.a. på universiteter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information