Kandidatuddannelse

Arkæologi

Kandidatuddannelsen i arkæologi er forskningsbaseret og bygger videre på din kulturhistoriske specialisering fra din bacheloruddannelse.

Fakta

Navn:
Arkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indgående kendskab til centrale arkæologiske problemstillinger, og du lærer at foretage en kritisk vurdering af arkæologisk viden ud fra empiri, metoder og teori.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kandidat ligger inden for udgravningsprojekter, på museer, inden for kulturforvaltning, kunst- og kulturformidling, undervisning samt konsulent- og projektarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i arkæologi giver dig indgående viden om den nyeste faglige udvikling inden for de arkæologiske fagområder af klassisk, forhistorisk og historisk arkæologi.

På uddannelsen lærer du at indsamle, systematisere, analysere og fortolke arkæologisk materiale og at indgå i centrale teoretiske diskussioner inden for fagområdet.

Du undervises i bl.a. teoretiske perspektiver, arkæologisk dataanalyse og –præsentation samt arkæologisk projektledelse. Herudover får du styrket dine kompetencer inden for formidling og projektmanagement.

Specialiseringer

Uddannelsen omfatter følgende specialiseringer:

  • Forhistorisk arkæologi
  • Klassisk arkæologi
  • Historisk arkæologi

Du tilmeldes den specialisering, der ligger i forlængelse af din bacheloruddannelse. Har du en bacheloruddannelse fra et andet universitet end AU, vil din specialisering ske på baggrund af en faglig vurdering.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tage et semesters uddannelsesophold i udlandet eller et projektorienteret forløb i en virksomhed eller en organisation.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og vejledningstimer. Der undervises både på dansk og på engelsk. Læsefærdighed i tysk, italiensk og fransk er desuden en fordel.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder arkæologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også bacheloruddannelser i henheoldsvis arkæologi og klassisk arkæologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Arkæologi
  • Klassisk arkæologi
  • Forhistorisk arkæologi
  • Middelalder- og renæssancearkæologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for arkæologisk virksomhed og formidling. Arkæologer får ofte arbejde som museumsinspektører ved danske kulturhistoriske museer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information