Kandidatuddannelse

Arkæologi

Kandidatuddannelsen i arkæologi er forskningsbaseret og bygger videre på din kulturhistoriske specialisering fra din bacheloruddannelse.

Fakta

Navn:
Arkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indgående kendskab til centrale arkæologiske problemstillinger, og du lærer at foretage en kritisk vurdering af arkæologisk viden ud fra empiri, metoder og teori.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kandidat ligger inden for udgravningsprojekter, på museer, inden for kulturforvaltning, kunst- og kulturformidling, undervisning samt konsulent- og projektarbejde.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i arkæologi giver dig indgående viden om den nyeste faglige udvikling inden for de arkæologiske fagområder af klassisk, forhistorisk og historisk arkæologi.

På uddannelsen lærer du at indsamle, systematisere, analysere og fortolke arkæologisk materiale og at indgå i centrale teoretiske diskussioner inden for fagområdet.

Du undervises i bl.a. teoretiske perspektiver, arkæologisk dataanalyse og –præsentation samt arkæologisk projektledelse. Herudover får du styrket dine kompetencer inden for formidling og projektmanagement.

Specialiseringer

Uddannelsen omfatter følgende specialiseringer:

  • Forhistorisk arkæologi
  • Klassisk arkæologi
  • Historisk arkæologi

Du tilmeldes den specialisering, der ligger i forlængelse af din bacheloruddannelse. Har du en bacheloruddannelse fra et andet universitet end AU, vil din specialisering ske på baggrund af en faglig vurdering.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og vejledningstimer.

Sprog

Der undervises både på dansk og på engelsk. Læsefærdighed i tysk, italiensk og fransk er desuden en fordel.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tage et semesters uddannelsesophold i udlandet eller et projektorienteret forløb i en virksomhed eller en organisation.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også bacheloruddannelser i henholdsvis arkæologi og klassisk arkæologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for arkæologisk virksomhed og formidling. Arkæologer får ofte arbejde som museumsinspektører ved danske kulturhistoriske museer.*

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information