Foto af Arkæolog
Job

Arkæolog

En arkæolog beskæftiger sig primært med fund fra fortiden.

Fakta

Arbejdssteder:
Museer, Skov- og Naturstyrelsen, Universiteter
Stillingsbetegnelser:
Arkæolog, Forsker, Underviser

Som arkæologen tager du på feltarbejde i mange forskellige lande, og du skal derfor have en særlig interesse for historie, samfund og kultur. Arkæologer er dygtige til at iagttage og beskrive de ting, de finder. De skal have et godt overblik og være i stand til at systematisere og kategorisere. Det er desuden vigtigt at være tålmodig og nysgerrig.

Arkæologer er typisk ansat på museer, hvor fortidens fund opbevares. Men nogle arkæologer arbejder også som forskere eller undervisere på universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af arkæolog
Feltarbejde - Det er ofte studerende, der er med ude i felten på gravearbejde.

Som arkæolog undersøger du især ting fra ældre tider, fx fra oldtidens Grækenland, tiden under Egyptens faraoer eller bronzealderen i Norden. Arkæologien beskæftiger sig dog også med levn fra nyere tid, som fx 1600-tals skibe og fæstningsanlæg fra Christian IV's tid.

Mange af levnene er blevet og bliver fundet ved tilfældigheder, fx når en landmand pløjer sin mark, eller når der graves ud til større byggeprojekter.

Arkæologernes undersøgelser indebærer bl.a. en grundig beskrivelse af levnene, og de skal forsøge at fastslå, hvor gamle levnene er, hvordan de har været brugt, og hvem der har brugt dem. På baggrund af deres iagttagelser søger de at nå frem til samlede beskrivelser af samfund, kulturer, tidsperioder og udviklingslinjer.

Det, som adskiller arkæologer fra andre, som beskæftiger sig med gamle ting, er feltarbejdet. På feltarbejde udgraver og indsamler man genstande (fx mønter, potteskår og smykker) samt opmåler eventuelle rester af bopladser og bygninger m.v.

Udgravningerne bliver normalt ledet af universitetsuddannede arkæologer. Der kan være særlige eksperter med, fx konservatorer, dykkere og botanikere.

Ved udgravninger benytter du alt lige fra gravemaskiner til de mindste skalpeller og pensler som arbejdsredskaber. Du skal undervejs sørge for en grundig dokumentation ved at nedskrive, fotografere og ordne alt, du iagttager og evt. tager med dig. Feltarbejdet kræver organisationstalent, iagttagelsesevne, praktisk håndelag og en god fysik.

Efter selve udgravningen venter der arkæologen et stort videnskabeligt arbejde med at bearbejde og offentliggøre resultaterne i rapporter og afhandlinger. Genstandene beskrives, tegnes og fotograferes. Opmålinger og tegninger bliver rentegnet.

Derudover kan arbejdet bl.a. bestå i at registrere og sammenligne alle fund og fortidsminder af en bestemt type inden for et geografisk område. Det videnskabelige arbejde kræver fantasi, tålmodighed, overblik og systematisk sans.

En del arkæologer er projektansatte i perioder fra få måneder til omkring et år.

Fastansatte arkæologer udfører både udgravninger, forskning og administrativt arbejde.

Arbejdsplads

I Danmark må arkæologiske undersøgelser kun foretages af godkendte museer. Museerne er derfor arkæologernes vigtigste arbejdspladser. Det er her, fundene opbevares, og her, en stor del af den videre forskning foregår. Se mere om Biblioteker, museer mv.

Arkæologer på universiteterne underviser og forsker, men kan også deltage i feltarbejde. Læs mere i artiklen Det videnskabelige personale ved universiteter og lignende.

En del uddannede arkæologer er projektansatte. Det vil sige, at ansættelsen er knyttet til et konkret projekt og ophører, når projektet afsluttes, typisk efter 9-12 måneder.

Enkelte arkæologer er ansat i Skov- og Naturstyrelsen. De administrerer bestemmelserne i naturfredningsloven om beskyttelse af fortidsminder. Hertil hører også registrering, restaurering og formidling af viden. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Arkæolog34.701 kr.37.957 kr.36.267 kr.
Arkæologmedhjælper30.313 kr.26.924 kr.25.077 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

De fleste nyansatte arkæologer får arbejde i kortere perioder som ledere af museernes udgravninger. Man må være forberedt på at tage skiftende job forskellige steder i landet. Gennem fonde og forskningsråd kan man ansøge om forskningsstipendier.

Fremover vil arkæologer skulle søge job bredere og i brancher uden for de traditionelle.

Mere uddannelse

Arkæologer kan deltage i efteruddannelseskurser for museumsansatte, der arrangeres af Danske Museer. De kan også deltage i generelle kurser, fx i ledelse eller formidling, tilrettelagt af Dansk Magisterforening og andre.

Få mere at vide

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Museumshøjskolen
Danske Museer
www.dkmuseer.dk

Foreningen af fagarkæologer
www.archaeology.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.