Hieroglyffer i mindestemplet Ramesseum
Kandidatuddannelse

Ægyptologi

På kandidatuddannelsen i ægyptologi studerer du den oldægyptiske civilisation på baggrund af et meget stort kildemateriale.

Fakta

Navn:
Ægyptologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen fokuserer især på tekstlæsning og kildeanalyse, og du vil udvikle dine færdigheder i det ægyptiske sprog. Du vil samtidig fortsat studere den oldægyptiske civilisations samfundsforhold, historie, religion, kunst og videnskab.

Kandidater i ægyptologi vil fx kunne arbejde med undervisning og forskning og på museer. Men det er også muligt at finde job inden for bl.a. administration og kulturformidling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen kommer du til at arbejde mere dybdegående med analyser af den ægyptiske kultur ved hjælp af skriftlige og materielle kilder i form af fx templer, grave, huse og byer.

Sprog

For at videreudvikle dine kompetencer til kildearbejdet, vil du i højere grad beskæftige dig med det ægyptiske sprog, herunder især grammatik og oversættelse.

Kultur og historie

Du får et indgående kendskab til den oldægyptiske kultur og historie, og du får i nogen grad mulighed for selv at vælge emner inden for den del af den oldægyptiske civilisation, du finder interessant.

Uddannelsen er en grenspecialisering inden for Ancient and Medieval Near Eastern Studies.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen bygger i høj grad på selvstændigt arbejde under vejledning af fagets lærere.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i ægyptologi foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen er traditionelt rettet mod en uddannelse som forsker, men giver en grundlæggende forståelse for mellemøstlig kultur, som du kan erhvervsrette gennem valgfrie fag.

Formidling og administration

Du vil kunne arbejde med undervisning eller på museer.

Da der kun er få job inden for ægyptologi, søger mange job inden for bl.a. kulturformidling eller administration. Det kan være i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information