kandidatuddannelse i Ægyptologi
Kandidatuddannelse

Ægyptologi

På kandidatuddannelsen i ægyptologi studerer du den oldægyptiske civilisation på baggrund af et meget stort kildemateriale.

Fakta

Navn:
Ægyptologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Der bliver især fokuseret på tekstlæsning og kildeanalyse, og du vil udvikle dine færdigheder i det ægyptiske sprog. Du vil samtidig fortsat studere den oldægyptiske civilisations samfundsforhold, historie, religion, kunst og videnskab.

Kandidater i ægyptologi vil fx kunne arbejde med undervisning og forskning og på museer. Men det er også muligt at finde job inden for bl.a. administration og kulturformidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen kommer du til at arbejde mere dybdegående med analyser af den ægyptiske kultur ved hjælp af skriftlige og materielle kilder i form af fx templer, grave, huse og byer.

Sprog

For at videreudvikle dine kompetencer til kildearbejdet, vil du i højere grad beskæftige dig med det ægyptiske sprog, herunder især grammatik og oversættelse.

Kultur og historie

Du får et indgående kendskab til den oldægyptiske kultur og historie, og du får i nogen grad mulighed for selv at vælge emner inden for den del af den oldægyptiske civilisation, du finder interessant.

Uddannelsen er en grenspecialisering inden for Ancient and Medieval Near Eastern Studies.

Undervisningsform

Undervisningen bygger i høj grad på selvstændigt arbejde under vejledning af fagets lærere.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder ægyptologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen er traditionelt rettet mod en uddannelse som forsker, men giver en grundlæggende forståelse for mellemøstlig kultur, som du kan erhvervsrette gennem valgfrie fag.

Job inden for formidling og administration

Du vil også kunne arbejde med undervisning eller på museer. Men der er kun få job inden for ægyptologi, og mange søger derfor job inden for bl.a. kulturformidling eller administration. Det kan være i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og biblioteks- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information