kandidatuddannelse i Klassiske sprog
Kandidatuddannelse

Klassisk filologi

Du uddyber din viden om græsk og romersk sprog samt kultur i antikken, og du studerer antikkens historie, politik og litteratur.

Fakta

Navn:
Klassisk filologi (klassiske sprog)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at fordybe dig i antikkens tekster, og du vil komme til at læse, analysere og oversætte mange forskellige værker.

Du kan selv tegne en individuel uddannelsesprofil, der passer til dine interesser og karriereønsker. Det kan være inden for undervisning, forskning på kulturinstitutioner eller som informations- og kommunikationsmedarbejder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med alt fra græske og latinske sprog og litteratur over antik filosofi og politisk og social historie til mytologi og religionshistorie.

Emner

Du får et dybere kendskab til den antikke litteraturs og civilisations betydning for senere epoker i den europæiske historie. Derudover lærer du at formidle din faglige viden til en given modtagergruppe både mundtligt og skriftligt.

Oldgræsk og latin

På uddannelsen læser du tekster på originalsprogene, både oldgræsk og latin, og de antikke forfatteres tekster, som bl.a. omfatter historiske og filosofiske tekster, men også komedier, tragedier og digte.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Uddannelsen klassisk filologi på Aarhus Universitet (au.dk)

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Klassisk filologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning, forskning eller kommunikations- og informationsbranchen, projektkoordinering, konsulentarbejde og inden for HR. 

Pædagogikum

Du har mulighed for at undervise i gymnasiet, hvis du søger pædagogikum.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information