kandidatuddannelse i Klassiske sprog
Kandidatuddannelse

Klassisk filologi

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden om græsk og romersk sprog samt kultur i antikken, lige som du studerer antikkens historie, politik og litteratur.

Fakta

Navn:
Klassiske filologi (klassiske sprog)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at fordybe dig i antikkens tekster, og du vil komme til at læse, analysere og oversætte mange forskellige værker.

Du kan selv tegne en individuel uddannelsesprofil, der passer til dine interesser og karriereønsker. Det kan være inden for undervisning, på kulturinstitutioner og museer eller som informations- og kommunikationsmedarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med alt fra græske og latinske sprog og litteratur over antik filosofi og politisk og social historie til mytologi og religionshistorie.

Du får et dybere kendskab til den antikke litteraturs og civilisations betydning for senere epoker i den europæiske historie. Derudover lærer du at formidle din faglige viden til en given modtagergruppe både mundtligt og skriftligt.

De klassiske fag sigter bl.a. mod ansættelse i gymnasieskolen eller mod videnskabeligt arbejde ved universiteter og forskningsbiblioteker.

På kandidatuddannelsen læser du tekster på originalsprogene, både oldgræsk og latin. Du læser de antikke forfatteres tekster, som bl.a. omfatter historiske og filosofiske tekster, men også komedier, tragedier og digte.

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder klassisk filologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i klassisk filologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i klassisk filologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning, kulturformidling og forskning. Du kan fx undervise i gymnasiet og på højskoler, eller du kan blive kulturformidler på museer eller i rejsebranchen.

Du har mulighed for at undervise i gymnasiet, hvis du søger pædagogikum.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information