kandidatuddannelse i Klassiske sprog
Bacheloruddannelse

Klassisk filologi

På uddannelsen studerer du både græsk og latin samt de antikke kulturer. Du lærer om antikkens historie, politik og kunst.

Fakta

Navn:
Klassisk filologi (klassiske sprog)
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig i antikkens tekster, og du vil komme til at læse, analysere og oversætte mange forskellige værker. Du vil også få undervisning i retorik og sprogforståelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet typisk finde beskæftigelse i undervisningssektoren eller på kulturinstitutioner, ligesom du kan finde job i informations- og kommunikationsafdelinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i klassisk filologi har fokus på romersk og græsk sprog og kultur. De to kulturer er tæt forbundet, og romersk kultur er til tider stærkt inspireret af den græske, ligesom den romerske kultur har haft indflydelse på det græske samfund i perioden med romersk overherredømme.

Indhold

Du lærer at læse forskellige typer af tekster på originalsprogene. Det gælder tekster af antikkens filosoffer, skribenter og forfattere, som bl.a. omfatter historiske og filosofiske tekster, men også komedier, tragedier og digte. Blandt grækerne er det fx Homer, Aristoteles og Platon, og blandt romerne fx Ovid, Cicero og Cæsar.

Du får også indblik i det græske og det romerske samfund og deres religion, historie og politik. Du lærer desuden om den antikke kunst i form af skulpturer, vaser, bygningsværker m.m.

På uddannelsen kan du vælge at studere begge sprog, eller du kan vælge at specialisere dig i enten latin eller græsk.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A
 • Latin A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for græsk A og latin A

Hvis du ikke har bestået græsk A og latin A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft de to sprogfag, før du starter på latin.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder klassisk filologi som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

AU udbyder også en kandidatuddannelse i klassisk filologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i klassisk filologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i klassisk filologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder kan ligge inden for undervisning, forskning eller kommunikations- og informationsbranchen, med oversættelse, projektkoordinering, konsulentarbejde og inden for HR. 

Du har også mulighed for at gå forskervejen og tage en ph.d.-uddannelse. Du kan fx finde arbejde på gymnasier, ved universiteter, forskningsbiblioteker og kulturinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information