Humanistiske bacheloruddannelser

De humanistiske uddannelser handler om menneskelige værdier og forestillinger og deres udtryk i samfund, kultur, sprog og videnskab.

Humaniora dækker dermed over et bredt spektrum af uddannelser inden for sprogfag, historiske fag, kulturelle fag og formidlingsfag.

Du analyserer sprog samt kulturelle og kunstneriske udtryk på et historisk og videnskabeligt grundlag, og du lærer at bruge videnskabelige teorier og metoder som grundlag for dine analyser.

En stor del af de humanistiske uddannelser er sprogfag. Erhvervsprogene indeholder -  udover sprogtilegnelsen - også virksomhedskommunikation. De andre sproguddannelser kombinerer sproget med analyser af et lands kultur, litteratur, historie og samfundsforhold. 

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se mulige veje til en ønsket videregående uddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.