Sprog

Listen over sproguddannelser er lang, og man kan både lære nutidige, talte sprog og ældre sprog, der ikke længere tales men kun eksisterer som skriftsprog.

På uddannelserne beskæftiger du dig primært med et bestemt lands sprog, men du studerer også landets kultur, historie, litteratur og samfundsforhold.