Udsigt over Paris med Eiffeltårnet i baggrunden
Bacheloruddannelse

Fransk sprog, litteratur og kultur

På uddannelsen i fransk beskæftiger du dig med sprog, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Fakta

Navn:
Fransk sprog, litteratur og kultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indgående viden om det franske sprogs opbygning og brug og lærer at tale, skrive og forstå fransk, ligesom du forbedrer dine kompetencer i interkulturel kommunikation. Fransk litteratur og kulturhistorie fylder desuden en stor del af undervisningen.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for blandt andet undervisning, formidling, oversættelse og tolkning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På franskstudiet lærer du både at tale, forstå og skrive fransk på et højt niveau og at arbejde med analyse af fransk kultur og samfundsforhold på et videnskabeligt grundlag.

Den sproglige del af faget har en praktisk og en teoretisk side. I praksis lærer du at tale og skrive fransk, bl.a. ved at meget af undervisningen foregår på fransk.

Fag

Den teoretiske side består af fag som:

 • Grammatik, hvor du lærer de grundlæggende regler for, hvordan sproget er bygget op. Grammatikken kommer du bl.a. til at bruge i faget sprog, oversættelse og adaption, som kræver et godt kendskab til de mange forskellige måder at bygge sætninger op på.
 • Lingvistik, som er et sprogvidenskabeligt fag, hvor du får kendskab til forskellige teoretiske retninger og deres opfattelse af, hvordan man kan analysere sprog.
 • Fonetik, som handler om sprogets lyde, og hvordan man udtaler et sprog. Du kommer til at arbejde med forskellene på, hvordan man udtaler fransk og dansk.

Kulturelle emner

Den kulturelle del af uddannelsen handler bl.a. om litteratur, hvor du får et overblik over fransk litteratur fra 1800 og frem, og du lærer at analysere litterære tekster systematisk og på et videnskabeligt grundlag.

Du studerer fransk kultur i bredere forstand og arbejder med temaer som fx idegrundlaget i den franske revolution eller traditioner i det franske uddannelsessystem.

Samfund og historie

Endelig arbejder du med samfundsfaglige og historiske emner, der kan handle om politiske, økonomiske og sociale forhold i Frankrig eller et af de fransktalende lande.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Enten fransk fortsættersprog B eller fransk begyndersprog A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU udbyder også kandidatuddannelser inden for faget. Læs mere i UG-artiklerne:

AU udbyder en tofaglig kandidatuddannelse i fransk med kandidattilvalg samt en kandidatuddannelse i interkulturelle studier med linjen engelsk-fransk. Læs mere i UG-artiklerne:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelse:

Fransk sprog, litteratur og kultur

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for især undervisning, formidling, kommunikation eller administration i private eller offentlige virksomheder med kontakt til fransktalende lande. Du vil også kunne varetage opgaver i konsulentvirksomheder eller i internationale organisationer.

Pædagogikum

Fransk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information