kandidatuddannelse i Fransk sprog, litteratur og kultur
Bacheloruddannelse

Fransk sprog, litteratur og kultur

På uddannelsen i fransk beskæftiger du dig med sprog, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Fakta

Navn:
Fransk sprog, litteratur og kultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indgående viden om det franske sprogs opbygning og brug og lærer at tale, skrive og forstå fransk, ligesom du forbedrer dine kompetencer i interkulturel kommunikation. Fransk litteratur og kulturhistorie fylder desuden en stor del af undervisningen.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for blandt andet undervisning, formidling, oversættelse og tolkning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På franskstudiet lærer du både at tale, forstå og skrive fransk på et højt niveau og at arbejde med analyse af fransk kultur og samfundsforhold på et videnskabeligt grundlag.

Den sproglige del af faget har en praktisk og en teoretisk side. I praksis lærer du at tale og skrive fransk, bl.a. ved at meget af undervisningen foregår på fransk.

Den teoretiske side består af fag som:

 • Grammatik, hvor du lærer de grundlæggende regler for, hvordan sproget er bygget op. Grammatikken kommer du bl.a. til at bruge i faget sprog, oversættelse og adaption, som kræver et godt kendskab til de mange forskellige måder at bygge sætninger op på.
 • Lingvistik, som er et sprogvidenskabeligt fag, hvor du får kendskab til forskellige teoretiske retninger og deres opfattelse af, hvordan man kan analysere sprog.
 • Fonetik, som handler om sprogets lyde, og hvordan man udtaler et sprog. Du kommer til at arbejde med forskellene på, hvordan man udtaler fransk og dansk.

Den kulturelle del af uddannelsen handler bl.a. om litteratur, hvor du får et overblik over fransk litteratur fra 1800 og frem, og du lærer at analysere litterære tekster systematisk og på et videnskabeligt grundlag.

Du studerer fransk kultur i bredere forstand og arbejder med temaer som fx idegrundlaget i den franske revolution eller traditioner i det franske uddannelsessystem.

Endelig arbejder du med samfundsfaglige og historiske emner, der kan handle om politiske, økonomiske og sociale forhold i Frankrig eller et af de fransktalende lande.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Enten fransk fortsættersprog B eller fransk begyndersprog A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fransk sprog og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i fransk sprog og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fransk sprog, litteratur og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder en tofaglig kandidatuddannelse i fransk med kandidattilvalg samt en kandidatuddannelse i interkulturelle studier med linjen engelsk-fransk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)5,3AO
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fransk/fransk sprog, litteratur og kultur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for især undervisning, formidling, kommunikation eller administration i private eller offentlige virksomheder med kontakt til fransktalende lande. Du vil også kunne varetage opgaver i konsulentvirksomheder eller i internationale organisationer.

Fransk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information