Huse i Grønland
Bacheloruddannelse

Grønlandske og arktiske studier

Uddannelsen har fokus på grønlandsk sprog og arktiske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Grønlandske og arktiske studier
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På denne tværfaglige uddannelse får du indsigt i inuits sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Fokus er først og fremmest på Grønland, men inuits kultur i andre dele af Arktis (Canada, Alaska og Sibirien) indgår.

Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse.

Med en specialviden om inuit og Grønland vil du som færdiguddannet kunne arbejde med grønlandsrelateret formidling, projektledelse, analysearbejde, forskning, undervisning og administration.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at forstå, diskutere og formidle aktuelle og historiske forhold i Arktis, og du lærer om inuit, som er det grønlandske ord for eskimoer. Inuit lever i Grønland, men også i andre dele af Arktis, dvs. i Canada, Alaska og Sibirien.

Sprogfag

Sprogfagene udgør en stor del uddannelsen. Du arbejder med grønlandske sprog og får kendskab til talt og skrevet vestgrønlandsk, bl.a. gennem fag som grammatik og oversættelse. I grammatik lærer du om sprogets opbygning og udvikling, og du arbejder med at analysere sætninger som grundlag for oversættelse.

Kultur og samfundsforhold

En vigtig del af uddannelsen er kultur og samfundsforhold. Du får viden om både de traditionelle og de moderne samfundsforhold, bl.a. boformer og arbejdskultur, og du får en grundig introduktion til fagets håndbøger og litteratur.

Antropologisk teori

Du får kendskab til generelle antropologiske teorier, som bl.a. handler om, hvordan man kan analysere menneskers måde at leve sammen på i et samfund, samt deres traditioner og forestillinger. Teorierne giver dig også baggrund for at lave feltarbejde. Ved at bo og opholde dig i et samfund får du baggrund for at lave en analyse af det pågældende samfund og dets indbyggere.

Lille fag

Faget er lille, men tiltrækker relativt mange internationale studerende, som præger miljøet.

Titel

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper. 

Grønlandske og arktiske studier er et lille fag med få studerende, og du kommer til at studere meget selvstændigt, da der ikke er så mange faste timer på faget.

Propædeutik

Uddannelsen kan indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutik).

Læs mere i UG-artiklen:

Propædeutisk undervisning

Udlandsophold

Under studietiden har du mulighed for at læse et semester ved Grønlands Universitet, vælge et studieophold i fx Canada eller komme i praktik.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om 

Uddannelsen grønlandske og arktiske studier på Københavns Universitet (ku.dk)

KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Grønlandske og arktiske studier

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)6.8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i grønlandske og arktiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Det kan være nyttigt at supplere uddannelsen med dele fra bachelorfag som minoritetsstudier, komparative kulturstudier, kulturgeografi, antropologi eller lignende.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i Grønland eller grønlandsrelaterede institutioner i Danmark inden for grønlandsrelateret formidling, projektledelse, analysearbejde, forskning, undervisning og administration.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information