kandidatuddannelse i Antropologi
Bacheloruddannelse

Antropologi

Antropologi handler om menneskers sociale liv og om kulturer og samfund overalt i verden. En antropolog studerer, hvad folk tænker, og hvorfor de handler, som de gør.

Fakta

Navn:
Antropologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på, hvordan mennesker lever med hinanden i og på tværs af forskellige kulturer. Som antropolog undersøger du mennesket som socialt væsen og de kulturelle normer og strukturer, der eksisterer i ethvert samfund eller fællesskab.

Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet antropolog have jobmuligheder i den offentlige og den private sektor i forbindelse med fx kvalitative undersøgelser, udvikling, projektledelse, planlægning, evaluering, administration, undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Antropologi handler om, hvordan mennesker og grupper lever sammen, organiserer sig og forstår sig selv og deres omgivelser.

Antropologer søger at vise verdens nuancer ved at studere menneskers adfærd. Dette kan foregå ned på mikroniveau, hvor man studerer skoleklasser eller arbejdspladser, men det kan også være på et mere overordnet niveau, hvor man studerer betydningen af politiske strømninger eller økonomiske relationer lande imellem.

Antropologiske undersøgelser

På uddannelsen lærer du at undersøge og analysere det hverdagsliv, som ofte blot tages for givet. Både i vestlige og ikke-vestlige samfund. En antropologisk undersøgelse kan derfor handle om alt fra implementering af robotteknologi på danske hospitaler, betydningen af elektroniske pengesystemer i Singapore, migranter, der rejser fra Afrika til Europa eller grøn omstilling i København.

Du studerer, hvordan mennesker fungerer sammen i det små, og hvordan deres relationer er en del af en større sociale og kulturelle sammenhænge.

Uddannelens indhold

Uddannelsen omfatter tre centrale områder:

 • Teori, hvor du lærer om antropologiens udvikling og grundbegreber og om den kvalitative videnskabstradition
 • Etnografi, hvor du dykker ned i udvalgte regioner rundt om i verden og deres særlige kendetegn og problemstillinger
 • Metode, hvor du trænes i at indsamle data og skabe viden gennem antropologiske feltstudier, kvalitative interviews og deltagerobservation

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt feltøvelser og projektarbejde. Der er mulighed for studieophold i udlandet. På det tredje studieår indgår - ud over bachelorprojektet - et eller flere tilvalgsfag eller et praktikophold, der også kan foregå i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Engelsk B skal være bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit. Læs mere på universitetets hjemmeside
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder antropologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelsen i antropologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder antropologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelsen i antropologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,19,9
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,79,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige eller humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i antropologi, teknoantropologi, pædagogisk antropologi, social datavidenskab, Global Development eller Human Security. 

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, herunder sundhedsområdet, og i private virksomheder. Du kan også arbejde inden for internationalt og nationalt udviklings- og organisationsarbejde. Typiske arbejdsområder er fx organisationsudvikling, rekruttering, kvalitative undersøgelser, undervisning, formidling og administration. Du vil også kunne arbejde inden for forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information