kandidatuddannelse i Eskimologi
Kandidatuddannelse

Grønlandske og arktiske studier

Du udbygger din teoretiske og metodiske viden om Grønland, Arktis og inuits sprog, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Grønlandske og arktiske studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Grønlandske og arktiske studier handler om inuits sprog, kultur og samfundsforhold, først og fremmest i Grønland men også i Canada, Alaska og Sibirien. Inuit er en fællesbetegnelse for arktiske folk.

Med en specialviden om inuit og Grønland vil du kunne arbejde inden for grønlandsrelateret forskning, projektarbejde, undervisning, formidling, administration samt museums- og biblioteksvirksomhed.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere eskimologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du viden om Grønland og den arktiske regions samfundsmæssige og kulturelle forhold i historisk og nutidigt perspektiv samt det grønlandsk sprogs grammatik, sætningsopbygning og orddannelse på et specialiseret niveau. Du opnår desuden en videnskabelig tilgang til analyse af kultur- og samfundsforhold samt det grønlandske sprog.

Uddannelsen omfatter bl.a.:

  • Grønlandsk kommunikation med grammatik
  • Skriftlig grønlandsk med grammatik
  • Samfunds- og kuklturanalytisk emne
  • Projektorienteret forløb eller projektorienteret formidling

Du har mulighed for at foretage feltarbejde eller være i praktik i Grønland eller i en grønlandsorienteret institution.

Alt efter hvad du ønsker at bruge din uddannelse til, kan det være nyttigt at supplere grønlandske og arktiske studier med dele fra fag som økonomi, kulturgeografi, sociologi, antropologi, politologi, management eller lignende.

Undervisningen foregår typisk som holdundervisning og individuel vejledning, men omfatter også forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder grønlandske og arktiske studier som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i grønlandske og arktiske studier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bachelor i eskimologi / grønlandske og arktiske studier giver adgang til uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for grønlandsrelateret forskning, projektarbejde, undervisning, formidling, administration samt museums- og biblioteksvirksomhed. Arbejdet kan foregå i Grønland eller på grønlandsrelaterede institutioner i Danmark. Der vil også være muligheder for arbejde uden for det arktiske felt, fx i forlagsbranchen eller som selvstændig konsulent.

Grønlandske og arktiske studier er et lille fag, så der er ikke mange færdiguddannede kandidater og heller ikke mange ledige. Nogle kandidater får job i Grønland, men de fleste er ansat ved grønlandsrelaterede institutioner i Danmark.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information