kandidatuddannelse i Eskimologi
Kandidatuddannelse

Grønlandske og arktiske studier

Du udbygger din teoretiske og metodiske viden om Grønland, Arktis og inuits sprog, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Grønlandske og arktiske studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Grønlandske og arktiske studier handler om inuits sprog, kultur og samfundsforhold, først og fremmest i Grønland men også i Canada, Alaska og Sibirien. Inuit er en fællesbetegnelse for arktiske folk.

Med en specialviden om inuit og Grønland vil du kunne arbejde inden for grønlandsrelateret forskning, projektarbejde, undervisning, formidling, administration samt museums- og biblioteksvirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du viden om Grønland og den arktiske regions samfundsmæssige og kulturelle forhold i historisk og nutidigt perspektiv samt det grønlandsk sprogs grammatik, sætningsopbygning og orddannelse på et specialiseret niveau.

Du opnår desuden en videnskabelig tilgang til analyse af kultur- og samfundsforhold samt det grønlandske sprog.

Emner

Uddannelsen omfatter bl.a.:

  • Grønlandsk kommunikation med grammatik
  • Skriftlig grønlandsk med grammatik
  • Samfunds- og kuklturanalytisk emne
  • Projektorienteret forløb eller projektorienteret formidling

Alt efter hvad du ønsker at bruge din uddannelse til, kan det være nyttigt at supplere grønlandske og arktiske studier med dele fra fag som økonomi, kulturgeografi, sociologi, antropologi, politologi, management eller lignende.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen foregår typisk som holdundervisning og individuel vejledning, men omfatter også forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde.

Feltarbejde og praktik

Du har mulighed for at foretage feltarbejde eller være i praktik i Grønland eller i en grønlandsorienteret institution.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Bacheloruddannelse i:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Grønlandske og arktiske studier

Københavns Universitet udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Grønlandske og arktiske studier.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for grønlandsrelateret forskning, projektarbejde, undervisning, formidling, administration samt museums- og biblioteksvirksomhed. Arbejdet kan foregå i Grønland eller på grønlandsrelaterede institutioner i Danmark.

Der vil også være muligheder for arbejde uden for det arktiske felt, fx i forlagsbranchen eller som selvstændig konsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information