kandidatuddannelse i Antropologi
Kandidatuddannelse

Antropologi

På kandidatuddannelsen i antropologi specialiserer du dig inden for et eller flere af fagets områder og forbereder gennemførelsen af et planlagt feltarbejde.

Fakta

Navn:
Antropologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du fortsætter studiet af menneskers sociale og kulturelle liv og lærer at benytte fagets teorier og metoder videnskabeligt i dine analyser.

Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde bl.a. med undervisning, udvikling, projektledelse, evaluering, innovation, sundhed og det sociale område. Du vil kunne ansættes i fx private konsulentvirksomheder, interesseorganisationer, stat og kommune eller på uddannelsesinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du et uddybende kendskab til faget og lærer mere om de teoretiske metoder, og hvordan de anvendes i praksis. Du arbejder videre med antropologiske og sociale teorier om menneske og samfund og får indsigt i centrale antropologiske emner og debatter, hvilket giver forståelse for fagets teorihistorie og udvikling.

Et væsentligt element i det antropologiske studie er den kvalitative undersøgelse - feltarbejdet - hvor du i en periode opholder dig blandt de mennesker, du ønsker at forstå og beskrive.

En del af undervisningen er derfor tilrettelagt med henblik på at forberede dig til feltarbejdet og give dig de nødvendige redskaber til at gennemføre din undersøgelse.

I løbet af perioden indsamler du data og observerer og interviewer folk om deres hverdag og vilkår for på den måde at blive klogere på, hvordan de forstår sig selv og den verden, de er en del af.

Der er mulighed for feltarbejde i udlandet, men mange bliver i Danmark.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, selvstudier og holdundervisning suppleret med diskussion og studenteroplæg og forskellige former for øvelser og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.anth.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder antropologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i antropologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i antropologi giver adgang til uddannelsen. Derudover giver en bacheloruddannelse i europæisk etnologi adgang til uddannelsen, under forudsætning af at du ud over de obligatoriske fag har bestået minimum 30 ECTS antropologiske fag som en del af din uddannelse.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder antropologi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i antropologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i antropologi/sociologi giver adgang til uddannelsen.

For at blive optaget på en dansksproget linje skal du have dansk på A-niveau, og optagelse på en engelsksproget linje kræver engelsk på B-niveau. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet antropolog vil du kunne finde arbejde inden for den offentlige administration og beskæftige dig med fx integration, jobformidling, vejledning eller uddannelsesudvikling.

Du vil også kunne blive ansat inden for sundhedssystemet og arbejde med evaluering, kvalitetsudvikling og kommunikation.

Andre finder beskæftigelse i det private erhvervsliv inden for innovation, udvikling, HR eller kommunikation. En del finder job i udviklingsorganisationer eller beskæftiger sig med undervisning eller forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, kultur- og museumsarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information