Vindmølle
Kandidatuddannelse

Environmental and Natural Resource Economics

Kandidatuddannelsen giver dig viden om, hvordan vi som samfund bedst kan anvende naturressourcer på en bæredygtig måde.

Fakta

Navn:
Environmental and Natural Resource Economics - ENRE
Andre betegnelser:
Miljø- og naturressourceøkonomi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem fag om bl.a. miljø og økosystemer, naturressourceøkonomi, økonomisk værdisætning og miljøpolitik lærer du om samspil og styringsmuligheder i spændingsfeltet mellem økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn.

Du får også forståelse for de konkrete fysisk-biologiske forhold, som ligger til grund for miljømæssige udfordringer som fx klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med samfundsøkonomiske analyse-, styrings- og udviklingsopgaver, typisk i relation til at løse samfundsmæssige problemer med fx bæredygtighed, naturmiljø, klima, energi og fødevarer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Environmental and Natural Resource Economics handler om økonomi, miljø og naturressourcer både i Danmark og i resten af verden.

På uddannelsen beskæftiger du dig fx med undersøgelser af, hvordan man mest hensigtsmæssigt bruger penge til naturgenopretning og naturbeskyttelse, hvordan forskellige typer af grønne afgifter kan bruges til at mindske forurening fra landbruget, hvordan vi som samfund mest effektivt reducerer drivhusgasudslip og tilpasser os fremtidige klimaforandringer. 

Det er en økonomi-uddannelse, men du får også en solid forståelse af de fysisk-biologiske forhold, som ligger til grund for miljømæssige udfordringer.

Emner

Du har bl.a. undervisning i:

  • Miljø og økosystemer
  • Naturressourceøkonomi
  • Miljøpolitik
  • Økonomisk værdisætning og cost-benefit-analyser
  • Anvendt miljø- og naturressourceøkonomi

Uddannelsen kombinerer viden fra både samfunds- og naturvidenskab med hovedvægten på at anvende økonomiske teorier og metoder til dels at analysere miljømæssige problemstillinger, dels vurdere og udvikle nye politikforslag på det grønne område. Der er mulighed for at arbejde med cases og selvvalgte emner.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.oecon. Uddannelsen engelske titel er Master of Science (MSc) in Environmental and Natural Resource Economics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, seminarer, projektarbejde i grupper og selvstændigt arbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Udlands- eller praktikophold kan indgå i uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i environmental and nature resource economics foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne ligger inden for miljø- og naturressourceøkonomiske analyser, projektvurdering, styrings- og udviklingsopgaver i den private og offentlige sektor. Arbejdet vil ofte være inden for rådgivning af politikere og andre beslutningstagere.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information