kandidatuddannelse i Miljø og ressource management
Kandidatuddannelse

Environmental and Resource Management

På den engelsksprogede kandidatuddannelsen lærer du om årsagerne til miljø- og ressourceproblemer og arbejder strategisk med at finde bæredygtige løsninger.

Fakta

Navn:
Environmental and Resource Management
Andre betegnelser:
Miljø og ressource management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig analytiske og empiriske kvalifikationer til at bidrage til løsning af morgendagens klima- og ressourceproblemer.

Fokus er på balancen mellem miljømæssige, økonomiske og sociale interesser, og du lærer at kombinere naturvidenskab, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på at skabe holdbare og langsigtede løsninger.

Efter uddannelsen har du mulighed for at arbejde med miljø- og klimamæssige planlægnings- og udviklingsopgaver inden for et bredt spekter af både offentlige og private organisationer, såvel nationalt som internationalt. Det kan være i rådgivende ingeniørfirmaer, i miljøorganisationer, i forsyningsselskaber eller i ministerier og styrelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at analysere og forstå årsagerne til miljø- og ressourceproblemer, og du lærer at arbejde strategisk og beslutningsorienteret med at finde holdbare og bæredygtige løsninger.

Indhold

Der arbejdes tværfagligt med sammenhængene mellem natur, miljø, samfund og økonomi. Det kan fx være med den teknologiske udviklings rolle i forbindelse med løsningen af miljø- og ressourceproblemer eller med klimaændringernes indflydelse på samfundsøkonomien.

Du lærer om, hvordan aktører på området opfatter natur og miljø forskelligt, og om hvilken indflydelse de har på de beslutninger, der bliver taget.

Du får desuden en bred forståelsesramme og lærer at udvikle langsigtede og holdbare løsninger, der går på tværs af interessegrupper.

Emner

Emner på uddannelsen er fx bæredygtighed, miljøinnovation, energiteknologier, cirkulær økonomi samt ressource- og miljøledelse.

Profil

På uddannelsens andet år vælger du din egen profil ved valgfag og praktik- eller studieophold.

Praktik og udlandsophold

Der er på uddannelsens andet år mulighed for praktik- eller studieophold i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, casebehandlinger og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.techn.soc. Uddannelsens engelske titel er Environmental and Resource Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Environmental and Resource Management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i miljø og ressource management giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder både nationalt og internationalt i den private og den offentlige sektor, hvor du fx kan arbejde som rådgiver eller som leder i en miljøafdeling med analyse-, planlægnings- og udviklingsopgaver.

Du kan bl.a. få ansættelse i produktions- eller servicevirksomheder, konsulentfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller i offentlige forvaltninger, ministerier og styrelser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information