Vindmøller og solceller
Kandidatuddannelse

Environmental and Resource Management

På kandidatuddannelsen lærer du om årsagerne til miljø- og ressourceproblemer og arbejder strategisk med at finde bæredygtige løsninger.

Fakta

Navn:
Environmental and Resource Management
Andre betegnelser:
Miljø og ressource management
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig analytiske og empiriske kvalifikationer, så du kan bidrage til løsning af lokale og globale klima- og ressourceproblemer.

Fokus er på balancen mellem miljømæssige, økonomiske og sociale interesser, og du lærer at kombinere naturvidenskab, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på at skabe holdbare og langsigtede løsninger.

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde med miljø- og klimamæssige planlægnings- og udviklingsopgaver inden for et bredt spektrum af både offentlige og private organisationer, såvel nationalt som internationalt.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at analysere og forstå årsagerne til miljø- og ressourceproblemer, og du lærer at arbejde strategisk og beslutningsorienteret med at finde holdbare og bæredygtige løsninger.

Tværfaglighed

Der arbejdes tværfagligt med sammenhængene mellem natur, miljø, samfund og økonomi.  Det kan fx være den teknologiske udviklings rolle i forbindelse med løsningen af miljø- og ressourceproblemer eller med klimaændringernes indflydelse på samfundsøkonomien.

Du lærer om, hvordan aktører på området opfatter natur og miljø forskelligt, og om hvilken indflydelse de har på de beslutninger, der bliver taget. Du får desuden en bred forståelsesramme og lærer at udvikle langsigtede og holdbare løsninger, der går på tværs af interessegrupper.

Emner

Emner på uddannelsen er fx bæredygtighed, miljøinnovation, energiteknologier, cirkulær økonomi samt ressource- og miljøledelse.

Profil

På uddannelsens andet år vælger du din egen profil ved valgfag og praktik- eller studieophold.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.techn.soc. Uddannelsens engelske titel er Environmental and Resource Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, casebehandlinger og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandsophold

Der er på uddannelsens andet år mulighed for praktik- eller studieophold i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i environmental and resource management foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder både nationalt og internationalt i den private og den offentlige sektor, hvor du fx kan arbejde som rådgiver eller som leder i en miljøafdeling med analyse-, planlægnings- og udviklingsopgaver.

Du kan bl.a. få ansættelse i produktions- eller servicevirksomheder, konsulentfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller i offentlige forvaltninger, ministerier og styrelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information