civilingeniør i by-, energi- og miljøplanlægning
Kandidatuddannelse

Urban, Energy and Environmental Planning

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du med at designe fremtidens byer, skabe klimavenlige energisystemer og mindske samfundets miljøbelastning.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Urban, Energy and Environmental Planning
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i by-, energi- og miljøplanlægning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsens fire forskellige specialiseringer bl.a. at fremme bæredygtig teknologi og finde kreative og tværfaglige løsninger.

Som færdiguddannet kandidat kan du fx arbejde som miljø- og klimakoordinator i en virksomhed, som miljø- eller energikonsulent, som by- eller mobilitetsplanlægger for en region, en kommune eller et privat ingeniørfirma.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Urban, Energy and Environmental Planning handler om at designe fremtidens byer, skabe klimavenlige energisystemer og mindske samfundets miljøbelastning.

Du får indsigt i såvel teknologiske, politiske, miljømæssige, juridiske og økonomiske problemstillinger og arbejder med, hvordan man kan gennemføre løsningerne ved hjælp denne tværfaglige viden.

Specialiseringer

På kandidatuddannelsen skal du vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Urban Planning and Management (byplanlægning), som fokuserer på byudvikling, byplanlægning og planprocesser
  • Cities and Sustainability (byer og bæredygtighed), der handler om, hvordan man gennem en mere holistisk og tvær-disciplinær tilgang skaber stærke bymiljøer og -kvaliteter med borgerne i centrum
  • Sustainable Energy Planning and Management (energiplanlægning), som har fokus på, hvordan samfundets energibehov kan dækkes under størst hensyntagen til klima, bæredygtighed, miljø og økonomi
  • Environmental Management and Sustainability Science (miljøledelse og bæredygtighed), der handler om planlægning af miljøforhold i virksomheder og i samfundet generelt

Praktik og udlandsophold

I løbet af uddannelsen er der mulighed for at komme på praktikophold i en virksomhed eller organisation i Danmark eller i udlandet. Der er også mulighed for studieophold på et udenlandsk universitet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Urban, Energy and Environmental Planning.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Urban, Energy and Environmental Planning som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i by-, energi- og miljøplanlægning.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelse giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • By-, energi- og miljøplanlægning, AAU

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

En række andre bacheloruddannelser, fx landinspektørvidenskab, biologi, geografi samt arkitektur og design, kan give adgang til uddannelsen, afhængigt af valg af specialisering. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private konsulent- og rådgivningsvirksomheder, energi- og forsyningsvirksomheder, kommuner, regioner, ministerier og i internationale organisationer.

Du kan komme til at arbejde med planlægningsopgaver og ledelse inden for byplanlægning, energi og miljø – alt efter hvilken specialisering du vælger på kandidatuddannelsen.

Jobmuligheder

Jobfunktioner kan være miljøkonsulent, miljøchef, byplanlægger, trafikplanlægger, energikonsulent, energiplanlægger og projektleder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Christina Jørgensen, 42 år, startede med sit eget sjak inden for jord- og beton. Hun forhandlede...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.